7 Photos - Nov 7, 2014
Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: تنها یک خطای فطری وجود دارد و آن این تصور که ما برای خوشحال بودن زندگی میکنیم.
#شوپنهاور #کتاب #نقل_قول 
از کتاب جهان و تأملات فیلسوف نوشته آرتور شوپنهاورPhoto: هر شبی که فرا می‌رسد، معنایش این است که روزی را از دست داده‌ایم.
#شوپنهاور #کتاب
http://saeidzebardast.blogspot.com/2014/11/a-book-by-arthur-schopenhauer.html