Photo: Start ved den gamle toldergård i Padborg
Photo: Første aften gennem Kruså Tunneldal
Photo: Morgen efter en frostnat på lejrplads i Kistelund Plantage. Jeg indtog morgenmaden i teltåbningen.
Photo: Gendarmstien gennem det første stykke af Kollund Skov.
Photo: Første glimt af Flensborg Fjord.
Loading...
Jens Brun
Public
Start ved den gamle toldergård i Padborg