3 Photos - Nov 17, 2011
Photo: หินตั้งซ้อนกันโดยธรรมชาติ มีลักษณะคล้ายดอกเห็ดPhoto: เสาเฉลียงอยู่ในอุทยานแห่งชาติผาแต้มPhoto: อ่านเพิ่มได้ที่ http://www.remawadee.com