6 Photos - Mar 4, 2015
Photo: Akademistallets hästar och ryttare representerade UVFK, Uppsala Universitets ridinstitution och UARK vid promotionsmiddagen på Uppsala slott 30 maj 2008.Photo: Hästar och ryttare vid Uppsala slottPhoto: Fuxarna xx, xx, Paddington och Pernod står lydigt utanför slottetPhoto: Rector magnificus Anders Hallberg och Birgitta med sina respektive.Photo: Rector magnificus Anders Hallberg, Birgitta och Marianne.Photo: Birgitta och make samt Marianne med vän.