34 Photos - Nov 28, 2014
Photo: Photo: Isabel Llinàs. Violència de gènere i joventutPhoto: Isabel Llinàs. Violència de gènere i joventutPhoto: Isabel Llinàs. Violència de gènere i joventutPhoto: Isabel Llinàs. Violència de gènere i joventutPhoto: Cristina Ferrer. El cercle de la violència de gènere.Photo: gènere.Photo: gènere.Photo: Miquel À. Lladó. Violència de gènere.Photo: Miquel À. Lladó. Violència de gènere.Photo: Miquel À. Lladó. Violència de gènere.Photo: Alumnes de Taller de Teatre de 2n ESOPhoto: Alumnes de Taller de Teatre de 2n ESOPhoto: Alumnes de Taller de Teatre de 2n ESOPhoto: Alumnes de Taller de Teatre de 2n ESOPhoto: Alumnes de Taller de Teatre de 2n ESOPhoto: Alumnes de Taller de Teatre de 2n ESOPhoto: Miquel À. Lladó. Violència de gènere.Photo: Miquel À. Lladó. Violència de gènere.Photo: Miquel À. Lladó. Violència de gènere.Photo: Miquel À. Lladó. Violència de gènere.Photo: Miquel À. Lladó. Violència de gènere.Photo: Miquel À. Lladó. Violència de gènere.Photo: Miquel À. Lladó. Violència de gènere.Video: Alumnes de Taller de Teatre de 2n ESOVideo: Alumnes de Taller de Teatre de 2n ESOVideo: Alumnes de Taller de Teatre de 2n ESOVideo: Alumnes de Taller de Teatre de 2n ESOPhoto: Cristina FerrerPhoto: Cristina FerrerPhoto: Francesca MasPhoto: Francesca MasPhoto: Francesca MasPhoto: Francesca Mas