29 Photos - May 11, 2014
Photo: Marble acroliths goddesses, probably Demeter and Persephone, around 530 BC .......... Marmeren akrolithische godinnen, waarschijnlijk Demeter en Persephone, ong. 530 v.C.Photo: Marble acroliths goddesses, probably Demeter and Persephone, around 530 BC .......... Marmeren akrolithische godinnen, waarschijnlijk Demeter en Persephone, ong. 530 v.C.Photo: Marble acroliths goddess, probably Demeter, around 530 BC .......... Marmeren akrolithische godin, waarschijnlijk Demeter, ong. 530 v.C.Photo: Marble acroliths goddess, probably Demeter, around 530 BC .......... Marmeren akrolithische godin, waarschijnlijk Demeter, ong. 530 v.C.Photo: Marble acroliths goddesses, probably Demeter and Persephone, around 530 BC .......... Marmeren akrolithische godinnen, waarschijnlijk Demeter en Persephone, ong. 530 v.C.Photo: Terracotta head of Persephone c300 BC .......... Terracotta hoofd van Persephone rond 300 v.C.Photo: Pseudo-acrolithic goddesses of Parian marble, 420-410 BC .......... Pseudo-acrolithische godinnen, 420-410 v.C.Photo: Venus of Morgantina, limetone body and marble head and members 410 BC .......... Venus van Morgantina, kalkstenen lichaam met marmeren hoofd en ledematen, 410 v.C.Photo: Venus of Morgantina, limetone body and marble head and members 410 BC .......... Venus van Morgantina, kalkstenen lichaam met marmeren hoofd en ledematen, 410 v.C.Photo: Venus of Morgantina, limetone body and marble head and members 410 BC .......... Venus van Morgantina, kalkstenen lichaam met marmeren hoofd en ledematen, 410 v.C.Photo: Terracotta bathtub, 3rd century BC .......... Terracotta badkuip, 3de eeuw v.C.Photo: Terracotta Louterion, 3rd century BCPhoto: Silver jug from the hoard found under the house of Eupolemos in Morgantina, 3rd century BC .......... Zilveren kan uit de zilverschat die begraven was onder het huis van Euopolemos in Morgantina, 3de eeuw v.C.Photo: Silver offering dish from the hoard found under the house of Eupolemos in Morgantina, 3rd century BC .......... Zilveren offerschaal uit de zilverschat die begraven was onder het huis van Euopolemos in Morgantina, 3de eeuw v.C.Photo: Silver offering dish from the hoard found under the house of Eupolemos in Morgantina, 3rd century BC .......... Zilveren offerschaal uit de zilverschat die begraven was onder het huis van Euopolemos in Morgantina, 3de eeuw v.C.Photo: Silver offering dish from the hoard found under the house of Eupolemos in Morgantina, 3rd century BC .......... Zilveren offerschaal uit de zilverschat die begraven was onder het huis van Euopolemos in Morgantina, 3de eeuw v.C.Photo: Silver offering dish from the hoard found under the house of Eupolemos in Morgantina, 3rd century BC .......... Zilveren offerschaal uit de zilverschat die begraven was onder het huis van Euopolemos in Morgantina, 3de eeuw v.C.Photo: Silver offering dish from the hoard found under the house of Eupolemos in Morgantina, 3rd century BC .......... Zilveren offerschaal uit de zilverschat die begraven was onder het huis van Euopolemos in Morgantina, 3de eeuw v.C.Photo: Silver situlae from the hoard found under the house of Eupolemos in Morgantina, 3rd century BC .......... Zilveren emmer uit de zilverschat die begraven was onder het huis van Euopolemos in Morgantina, 3de eeuw v.C.Photo: Silver bowl from the hoard found under the house of Eupolemos in Morgantina, 3rd century BC .......... Zilveren kom uit de zilverschat die begraven was onder het huis van Euopolemos in Morgantina, 3de eeuw v.C.Photo: Silver two-handled cup from the hoard found under the house of Eupolemos in Morgantina, 3rd century BC .......... Zilveren kom met oren uit de zilverschat die begraven was onder het huis van Euopolemos in Morgantina, 3de eeuw v.C.Photo: Silver situlaeand laddle from the hoard found under the house of Eupolemos in Morgantina, 3rd century BC .......... Zilveren emmer met lepel uit de zilverschat die begraven was onder het huis van Euopolemos in Morgantina, 3de eeuw v.C.Photo: Silver pyxis from the hoard found under the house of Eupolemos in Morgantina, 3rd century BC .......... Zilveren pyxis uit de zilverschat die begraven was onder het huis van Euopolemos in Morgantina, 3de eeuw v.C.Photo: Silver offering dish from the hoard found under the house of Eupolemos in Morgantina, 3rd century BC .......... Zilveren offerschaal uit de zilverschat die begraven was onder het huis van Euopolemos in Morgantina, 3de eeuw v.C.Photo: Silver pyxis from the hoard found under the house of Eupolemos in Morgantina, 3rd century BC .......... Zilveren pyxis uit de zilverschat die begraven was onder het huis van Euopolemos in Morgantina, 3de eeuw v.C.Photo: Silver offering dish from the hoard found under the house of Eupolemos in Morgantina, 3rd century BC .......... Zilveren offerschaal uit de zilverschat die begraven was onder het huis van Euopolemos in Morgantina, 3de eeuw v.C.Photo: Silver altar from the hoard found under the house of Eupolemos in Morgantina, 3rd century BC .......... Zilveren altaar uit de zilverschat die begraven was onder het huis van Euopolemos in Morgantina, 3de eeuw v.C.Photo: Terracotta altar from Morgantina .......... Terracotta altaar uit MorgantinaPhoto: Bronze from Morgantina .......... Bronzen beeld uit Morgantina