15 Photos - Jul 15, 2013
Photo: 19.01.2013 Novoročný turnaj Detva, staršie mini 2001Photo: 19.01.2013 Novoročný turnaj Detva, staršie mini 2001Photo: 19.01.2013 Novoročný turnaj Detva, staršie mini 2001Photo: Photo: Photo: 19.01.2013 Novoročný turnaj Detva, staršie mini 2001Photo: 19.01.2013 Novoročný turnaj Detva, staršie mini 2001Photo: 19.01.2013 Novoročný turnaj Detva, staršie mini 2001Photo: 19.01.2013 Novoročný turnaj Detva, staršie mini 2001Photo: 19.01.2013 Novoročný turnaj Detva, staršie mini 2001Photo: Photo: Photo: 19.01.2013 Novoročný turnaj Detva, staršie mini 2001Photo: 19.01.2013 Novoročný turnaj Detva, staršie mini 2001Photo: 19.01.2013 Novoročný turnaj Detva, staršie mini 2001