31 Photos - Dec 12, 2016
Photo: Photo: Photo: RO: Sunt mic
Miniere de suprafață la Valea Crișului între anii 1960-1980.

EN: I'm small
Surface development at Valea Crișului between 1960 and 1980.Photo: RO: Construim fabrici
Așa este infectat zi și noapte orașul de către combinat.

EN: We build factories
In this way is infected the cuty day and night by the factory.Photo: RO: Barză cu fir
Un exemplu la o îmbunătățire dezorganizată-neplanificată, care produce disconfort optic.

EN: Wired stork
An example of the improvement disorganized which creats optical discomfort.Photo: RO: Scuze naturii

EN: Apology to naturePhoto: RO: Puterea naturii
Orice construiește omul natura apare mereu în locurile unde nici n-am aștepta.

EN: The power of nature
Whatever men builds the nature appears in places where we don't expect it.Photo: RO: Autonomie
Încă din vremuri vechi este un bun mod de conservare care a pierdut teren în fața producției la scara largă a alimentelor. Știm căți conservanți nesănătoași folosesc aceste unități comerciale?

EN: Self-sufficiency
From the ancient times this was on of the best ways to preserve something, until it was superseded by the large-scale food industry production. Do we know though how much harmful ingredients these commercial units use?Photo: RO: Viitorul locuitor a pădurii 
Dacă tratăm așa de rău locuitorii pădurilor, succesorii noștri într-o plimbare se vor întâlnii cu ființele aceștea.

EN: The future forest dweller 
If we treat the inhabitants of the forest unkindly our successors will see this kind of beings.Photo: RO: Nufăr
Dacă putem să spălăm dimineața dinții, să fie confortabul patul nostru sau să face duș cu apă caldă nu cu rece, atunci de ce nu facem ceva ca această broască țestoasă să nu fie împreună cu un astfel de nufăr?

EN: Water lily
If we can wash our tooths morning, to be comfortable our bed ot to take shower with hot water not cold, than why we not can make something for this turtle to not live together with this king of water lily?Photo: RO: Se pregătește solul sfărâmăcios
În copacii căzuți sunt viermi care mestecă trunchurile din care va fi un sol afânat pentru ciuperci, plante forestiere, tufișuri, copaci, mâncare și adăpost pentru animalele sălbatice.

EN: Preparing the crumbly soil
There are worms in the fallen trees which are chewing the trunks and they became a loose soil for mushrooms, forest plants, bushes, trees, fodd and shelter for wild animals.Photo: RO: Schimbare climatică, cămilă pe maul Dunării
Am făcut această fotografie pe inula de la Szentendre, o cămilă, vaporul deșertului stătea pe mal și uitase la mine. A fotografiat-o pentru că dacă povestesc ce am văzut, nimeni nu m-ar credea.

EN: Cimate change, camel on the riverside of Danube
A took this picture in the island of Szentendre, a camel the ship of the desert staying in the bank of the river and looking at me. A made a photo because if I tell what I saw nobody will believe me.Photo: RO: Călăreț singuratip pe strada regilor
"Să nu te blochezi în noroiul trecutului,
Dute mai departe pe drumul tău!
Numai în present poți crea,
viitorul va fi recompensa."
(Aranyosi Ervin: Cum să creezi?)

EN: Lonely rider on the streets of kings
"Do not stuck down in the mud of the past,
Go ahead on your way!
You can only create in the present,
your future will be your reward."
(Aranyosi Ervin: How to create?)Photo: RO: Electronul în peisaj.
Treptele existenței umane în natură.

EN: The eletron in the landscape
The steps of the human existence in nature.Photo: RO: Nu mușcă
A fost odată un sat...Bezidu Nou

EN: No bite
Once upon a time a village... Bezidu NouPhoto: Ro: Spre acasă
Departe de zgomotul orașelor pe terenurile divizate în parcele mici oamenii produc alimentele necesare pentru familie. Zona e silențios, calm, timpul s-a oprit sperând că va fi așa cât mai mult.

EN: Homeward
Far away from the city noises, on the divided smaller fields where the people  grows everything a family needs. The region is quiet, calm, time stopped hoping that it will last forever.Photo: RO: L-am adunat și gata
Taiem copacii de sub noi.

EN: Harvested and done
We cut the trees under us.Photo: RO: Apărătorul
În umbra reflectorului.

EN: The guard
In the shadow of reflector.Photo: RO: Fi atent


EN: Pay attentionPhoto: RO: Dumnezeu și lume
"Om, n-ai acordat atenție Dumnezeului!
Nu-i slujești poporul lui, trăieși fără iubire,
în urma ta e sărăcie și mizerie,
iubire din inima ta - se pare - că lipsește."
(Aranyosi Ervin: Om! Dumnezeu ți-a încredințat lumea)

EN: God and world
"Men, you don't care about God!
You don't serve his people, you don't live with love,
you are chased by poverty and misery,
love in your heart - it seems - is missing."
(Aranyosi Ervin: Men! God gives you the world)Photo: RO: S.O.S
Omul este copilul naturii. Locul lui de viață este pădurea, câmpul, lunca, ferma, satele, orașele. Când nu vede PĂMÂNTUL din cauza clădiriilor atunci strigă pentru ajutor!

EN: S.O.S
The men is the nature's child. His habitat is the forest, field, meadow, farms, villages, cities. When he can't see the EARTH beacause of buildingst than he cry for help!Photo: RO: Singuraticul
”Schimbarea climatică e reală, se întâmplă acum, este cea mai mare amenințare la adresa întregii omeniri și trebuie să lucrăm împreună pentru a o stopa. Trebuie să susținem liderii din jurul lumii care nu vorbesc pentru marele corporații, pentru marii poluatori, ci pentru întreaga omenire."
LeonardoDiCaprio

EN: The lonely
"Climate change is real, it is happening right now. It is the most urgent threat facing our entire species, and we need to work collectively together and stop procrastinating. We need to support leaders around the world who do not speak for the big polluters, but who speak for all of humanity."
Leonardo DiCaprioPhoto: RO: În spațiu, în timp (?)
Mulți ani stătea acest monstru, apoi a început o construcție falanster.

EN: In space, in time (?)
For many years a standing, decaying monstrosity, now it has started a new falanster construction.Photo: RO: Trecut și prezent
Am făcut această fotografie de pe unul dintre clădiriile înalte a Astoriei. Fuziunea unei clădiri verchi în unanimitatea clădirilor contemporane, cu natura ascunsă în fundal care dispare în umbra norilor.

EN: Past and present
I took this photo from one of the Astoria's building. The merger of an old building in the modern buildings monotomy, with the hidden nature in the backround which disappeas in the haze of clouds.Photo: RO: Încălzire globală
Aproape observăm cu ochii efectele sale.

EN: Global warming
We almost perceive the effects.Photo: RO: Comunicare

EN: CommunicationPhoto: RO: 1. Toaletarea copacilor - Level 10
În orașul nostru este o educație horticulturală la nivel universitar!

EN: Prunning - Level 10
In our city is taking place a horticultural education in university-level.Photo: RO: Despădurire
Această fotografie a fost făcut la Băile Bálványos, unde este o pădure frumoasă, aer curat, dar în ultimii ani au tăiat multe copaci din cauza unui hotel. Această fotografie demonstrează că deși din punct de vedere turistic s-a dezvoltat locul, dar încet-încet natura va fi distrusă.

EN: Deforestation
This photo was taken in Bálványos, where is a beautiful forest, fresh air, but in the last years many trees were felled because of a hotel. This photo proves that the place developed touristically but the nature slowly will be destroyed.Photo: RO: Martor vechi
Întâlnirea noului cu cel vechi.

EN: Old witness
Old meets new.Photo: RO: Reflecție

EN: ReflectionPhoto: RO: Terminal
Sigur AICI și AȘA trebuie puse la o parte vehiculele "vech"?! (Szilvásvárad)

EN: Terminal
This is the BEST way to put away the old vehicles?! (Szilvásvárad)