59 Photos - Mar 21, 2012
Photo: Vasselhyttans skola 1866
Fr.vänster: Skolläraren Per Persson(Skol-Pelle), Anders Andersson junior f 1853-05-24, Karl Andersson (Klasbo-Kalle), Karl Karlsson Heden bror till Anders Karlsson Ängarna, Per Andersson (Smältar-Pelle), Lars Persson(Hytt-Lasse) bror till August Persson Kil, Per Andersson(Bygg-Pelle) gossen med familjebibeln, Anders Persson Kil bror till fru Augusta Persson Kil, Karl Ramkvist Heden nuv. Almkvist,Marielund, Karl Andersson f 1858-12-16 senare urmakare i Östersund, Anders Rydberg, Anders Jansson Gösaboda, Anders Andersson(Tapp-Anders)
Fotograf: Kil-Pelle, motljusbild på plåt, kamera av egen tillverkning, den finns ännu vid Kilen. Troligen bygdens äldsta foto.Photo: Skolan 1896 lärartjänst utannonseradPhoto: Skolan omkring år 1900Photo: Skolan 1904-1905. Nedre rad fr v, Ruth Andersson Vasstorp, Anna Rydelius Flögfors, Hanna Johansson Baggaboda, Klara Falk Flögfors, Anni Nilsson Heden, Hilda (Andersson?) Tappes, Ester Persson Ängarna, Ingeborg Jansson, Gerda Nyberg Ängarna
Mellan rad fr v, Harald Persson Sörbylund, Ester Andersson Vasstorp, Helga Karlsson Hälla, Lisa Nilsson Tallskogen, Olga Östlund Spjutbacken, Lärarinna Alma Karlsson, Elsa Hagberg, Rut Andersson Åsbacken, Valborg Andersson Dammosstorp, Elin Hedin Värmskogen, Karl Andersson
Övre rad fr v, Viktorin Karlsson Storå Hytta, Ragnar Rydberg Ängarna, Sven Andersson Storå Hytta, Helmer Eriksson Västantorp, Åke Persson Hålkärr, Ernfrid Larsson Ingelsgruvan, Oskar Eriksson Flögfors, Erik Hedin Värmskogen, Gottfrid Larsson Åsbacken, Anders Bergsten Gamla skolan, August Rydelius FlögforsPhoto: Skolan 1905. Övre rad fr v: 1. Johannes Nyberg 2. Evald Andersson 3. Emil Sund 4. Ernfrid Ramstedt 5. Karl L Viberg 6. Artur Ramstedt 7. Fridolf Ramstedt 8. Gustav Persson 9. Adolf persson 10. Einar Rydberg 11. Adolf Eriksson
Rad 2 fr v: 1. Arvid Karlsson 2. Gustav Eriksson 3. Gustav Andersson 4. Erik Andersson 5. Karl Persson 6. Läraren Gustav Vinkvist 7. Karl Persson 8. Sigfrid Anders Eriksson 9. Karl Lindkvist 10. Karl Andersson
Rad 3 fr v: 1. Jenny Nyberg 2. Hildur Örn 3. Alma Nilsson 4.Emilia Lindkvist 5. Lisa Nilsson 6. Hanna Johansson 7. Elin Eriksson 8. Anna Bergsten 9. Karin Östlund 10. Edit Andersson
Rad 4 fr v: 1. Edit Nilsson 2. Gärda Viberg 3.Ingeborg Sund 4. Ester Persson 5. Anna Andersson 6. Eva Lindkvist 7. Sara Eriksson 8. Anna Johansson 9. Ann-Sofi Persson 10. Ester Rydelius
Rad 5 fr v: 1. Edit ? 2.Sally Karlsson 3. Hillevi Larsson 4. Alvhild Falk 5. Hilda Hedberg 6. Ingrid Andersson 7. Karin Jansson 8. Hilda Jansson 9. Anna JanssonPhoto: Vasselhyttans skola bostaden. Vasselhyttans skola, bostaden, stora rummet. Gustaf Winkvist var lärare och fotograf.
Fru Persson Kilen, PA Andersson handlare, Elias Jansson, fru Winkvist, Judit Jansson, Rut Vinkvists dotter, alla stående
Fru Eriksson Västantorp, Levis mor, Fru Olsson, Hild Mossbäck(mor till Ockelbon), faster Lovisa (Erik Jans), PAs mor, Augusta Örn, fru Andersson på Åsbacken, Alma Carlsson småskollärarinna i Vasselhyttan, Folke Persson Kilen, Hilda Hedlund fosterdotter hos Winkvists, kvinnan bakom blommorna känner vi ej.Photo: Skolan omkring 1915. Nedre rad fr v: Linnéa Olsson Ingelsgruvan, ? Rastman, Gösta Ahlström, Emil Persson Hålkärret, Arne Hansson, Dagny Andersson Vretstorp, Stig Rydberg, Anny Thörnkvist Torpa, ? Blom Anna Greta Åsen, Olivia Eriksson, Mary Hansson, Mary Wesström, Tora Persson Hålkärret, Anna-Lisa Karlsson
Rad 2 nerifrån v: Helmer Salholm, Harlad Hansson, Olga Lindmark, Yngve Larsson Kullen, ? ,Gunnar Andersson Karlslund, Ville Borg, Ruth Andersson, vikarie lärare, Irma Ahlström, Valborg Andersson, Linnéa Karlsson Mariedal, Anna-Stina Hedin, Maj Eriksson lärare, Margit Andersson Heden, Ester Pettersson
Rad 3 nerifrån v: Ingeborg Andersson, Märtha Ramstedt, Vera Dalberg, Alfhild Eriksson, Iris Ahlbom, Ruth Nilsson, Kerstin Hansson, Elsa Andersson Karlslund, Elsa Andersson Vretstorp, Signhild Andersson Hagaberg, Elsa Pettersson gift med Hugo Andersson, Märta Hansson, Hilma Jansson, ? ,
Övre rad v: ? , Biger Bark, Nils Eriksson Värmskogen, Henning Rastman, RagnPhoto: Skolan 1918( ev. 1915) klass 1-2
Övre rad fr v Maria Jansson, Anders Örn, ?   , Martin Andersson Baggaboda,   ?   ,   ?   , Algot Persson Hålkärret, ?  , Erik Persson, Anders Eriksson, Uno Larsson,   ?   ,    ?   ,   ?   , Greta Rydberg
Nedre rad fr. v. Ruth Johansson, Elsa Andersson,  ?  ,   ?   ,   ?   ,Anna Andersson,    ?    , Sigrid Sjöberg (Esplund)f.1907, Hedin, Elna Larsson, Aina Ahlbom, Ruth Andersson, Helena Karlsson
Lärarinna Alma KarlssonPhoto: Sand 1919Photo: Skolan 1920Photo: Skolan. Skolresa till okänd plats. Stående fr v, 1 ?  2 ? 3 Elsa Persson 4 Maria Jansson, sittande i vit hatt Ruth Johansson, Uno Larsson, Anders Örn, Anders Eriksson, stående fr v, 1 Erik Persson 2 Anna Andersson HagabergPhoto: Ingemar Hasselblad folkskollärare i Vasselhyttan, född i Björkhyttan Lindesberg 1894-11-11, porträttet ritat av Johan StenströmPhoto: Skolresa till Stockholm 1920-tal. Övre rad fr v: Sven Eriksson, Nils Eriksson Värmskogen, Anna Lisa Karlsson, Tora Persson, Holger Larsson Skogstorp, Ingrid Ahlbom, Hilma Carlsson, Irma Ahlström, Olivia Eriksson, Elsa Andersson Vretstorp, Henry Rastman, Kalle Salholm, Holger Johansson (Axel i skolan), Lennart Hedin, Valdemar Persson,  Lärare Edvin och Greta GustafssonPhoto: Skolan 1920-talet. Längst bak fr v: 1 ?, 2 Uno Larsson 3 Anders Eriksson Flögfors 4 David Persson 5 ? 6 Levi Eriksson 7 Erik Axel Jansson 8 ?

Mellan raden fr v: 1 Eola Persson 2 ? 3 Hugo Andersson 4 Sigvard Rydberg 5 Lärarinnan Maj Eriksson 6 Algot Persson 7 Bertil Pettersson 8 ?

Främre raden sittande fr v: 1 Sigrid Eriksson 2 Helena Salholm 3 Lily Borg 4 Stina Persson 5 ? Borg 6 ? 7 Aina Ahlbom 8 ? 9 stående Alva AhlströmPhoto: Skolan 1920-talet. Övre rad fr v: 1 ?, 2 ?,3 Erik Jansson Heden, 4 Sigvard Rydberg, 5 Erik Axel Jansson Forsbacka, 6 Hugo Andersson
mellan raden fr v: 1 ?, 2 Helga Borg, 3 Alva Ahlström, 4 Karin Borg, 5 ?, 6 Lilly Borg, 7 ?, 8 Stina Persson, 9 Elsa Pettersson
Främst : 1 ? Hansson, 2 Bertil Pettersson, 3 ?, 4 Fritz Larsson
Barn födda 1908-10Photo: Vasselhyttans skola omkr 1922. Övre rad fr v.Levi Eriksson, Martin Andersson Baggaboda, Anders Örn, Hilding ? Hålkärret, Ingemar Hasselblad, Axel ? Ägirslund, Einar Vernersson, Henry Hansson

Andra rad fr. v. Maria Jansson, Elsa Andersson, Ville Borg, ? Nyberg, Erik Persson Västra Gården, ? , Gunnar Karlsson Torp, Uno Larsson, ? , ?, Gunhild Hedin, Ruth Johansson

sittand fr v. Anna Anderssn Hagen, Eola Persson, Helena Karlsson, Ruth Andersson, Svea Hedin, Elna Larsson, ?, ? , Magda Karlsson Torpa.Photo: Skolan 1922. Vasselhyttans skola omkring 1922
Övre raden från vänster, Karl Jansson Heden, Henning Andersson Karlslund, Martin Andersson Baggaboda, Alva Karlsson Hälla, Karin Hedin Värmskogen, Wolrath Larsson Sand, Karl Ahlström Flögfors, Lärare Maj Eriksson, Nedre raden från vänster, Ingeborg Andersson Bengtsberg, Signhild Andersson Hagaberg, Märta Hansson Vilan, Rut Nilsson Heden, Elsa Pettersson Sörby, Rut Ahlbom heden, Märta Rhamstedt ,    ?     ,??       , Nanny Hansson Vasselhytte GårdPhoto: Skolan 1925. Övre rad fr v: lärarinna Maj Eriksson, Irma Wassberg, ? , Tora Persson, Ruth Nilsson, Elsa Andersson Vretstorp, ? , Hilma Carlsson, ? , Nanny Hansson

 2:a rad uppifrån v: ? , Emil Persson Hålkärr bror till Tora, Holger Johansson, ? , Valdemar Persson, ? , Kalle Salholm, ? , ? , Lennart Hedin , Uno Larsson, Edvin Gustafsson lärare

3:e rad uppifrån v: ? ,Mary Wesström, Linnéa Karlsson, Anna-Stina Hedin, Dagny Andersson Vretstorp, Valborg Andersson, ? , ?  , Ester Pettersson, Arne Hansson

Nedre rad v: ? ,Martin Ahlström, ? , ?, ? , ?Photo: Skolan 1926 läsår 5-6. Längst fram fr v: Kalle Salholm, Elsa Andersson Vretstorp, Hilma Jansson Heden, Valdemar Persson Östra Gården, Tora Persson, Holger Johansson, Uno LarssonPhoto: Skolan 1926-11-19. Vasselhyttan Skolkort 19 november 1926
Främst rad 1 fr v Margit Karlsson Torpa, Maj Karlsson-Danielsson, Ingvar Karlsson Kilen, Knut Jansson Flögfors
rad 2 fr v Herman Zinderland, Tore Pettersson Växeln, Maja Jansson, Karin Persson-Eriksson, Tuttan Hansson, Lilly Andersson Fallet, Anna-Lisa Rhamstedt
rad 3 fr v Ingegerd Pettersson Flögfors, Viola Salholm, Karl-Oskar Eriksson Torpa, Vera Dahlberg, Maja Karlsson Kilen, Alvar Karlsson, Elis Ahlbom
rad 4 fr v Lennart Larsson Kullen, Rune Ahlbom, Ragnar Sund, Henning Rastman, Bengt Andersson, Helmer Salholm, Lärarinna: Olga LindmarkPhoto: Skolan 1926-11-22. 1:a rad närmast fr. v. Harald Hansson Vilan.
2:a rad fr. v. Linnéa Karlsson Mariedal, Mary Wesström Önäs, Yngve Larsson Kullen, Valborg Andersson Hagberg.
3:e rad fr. v. Mary Andersson Vasselhytte Gård, Arne Hansson Vasselhytte Gård, Ragnar Ahlbom Åsen, Stig Rydberg Flögfors, Gösta Ahlström Flögfors.
4:e rad fr. v. Anna-Stina Hedin Värmskogen, Dagny Andersson Vretstorp, Gösta Persson Östra Gården, ? , Ester Pettersson Annelund, Margit Andersson Granlund.
Lärarinna, Maj ErikssonPhoto: Photo: Skolan 1926-12-14. Detta skolkort är mina klasskamrater samt pojkarna i klassen före där min bror kalle är med, kortet är taget första året jag gick i fortsättningsskolan, att det bara är pojkar från klasse före beror på att flickorna då gick i skolköket. Jag skall namnge dem alla framifrån vänster räknat rad 1, Edvard Larsson, Karl Ahlström, Nils Karlsson, Henning Andersson, Magister Edvin Gustafsson, Harry Hansson, Sten Persson, rad 2, Torsten Karlsson, Bertil Borg, Helge Pettersson, Alvhild eriksson, Vera Dahlberg, rad 3, Martin Ahlström, Birger Bark, Elsa Andersson, Kerstin Hansson, jag som skrivit ner dett är Martin Ahlström, det går ju att se på Svarta tavlan vad för undervisning som pågick, magistern var sträng men en mycket skicklig och rättvis person som uppskattades mycket, året är 1926 den 14 december strax för julPhoto: Sand 1930Photo: Skogstorp 1930-tal Bilden är tagen i Önäs Flögfors
fr v Edit Persson, Elin Karlsson, Matilda Larsson, Andreas Larsson trädgårdmästarePhoto: Skolan omkring 1930. Öv rad, Yngve Larsson, Karl Arne Karlsson, Lennart Karlsson, Evert Johansson, Elis Ahlbom, Knut Jansson, Bertil Ahlbom, Emil Karlsson, Gunnar Andersson, helge Eriksson, Arne Pettersson, Birger Sahlberg, lärare Edvin Gustafsson, andra rad fr v, Henry Fahlgren, lärare Olga Lindmark, Ingvar Karlsson, Tore Pettersson, Helmer Salholm, Ragnar Sund, lärare Maj Eriksson, Alvar Karlsson, Gösta Ahlström, Bengt Andersson, Martin Nilsson, Gösta Andersson, Rune Ahlbom, tredje rad fr v, Karin Persson, Maj Karlsson, Inga Britt Karlsson, Viola Salholm, Anna Lisa Rhamstedt, Linnéa Ohlsson, Valborg Andersson, Greta Andersson, Tuttan Hansson, Maja Karlsson, Margit Karlsson, fjärde rad fr v, Astor Andersson, Helena Hedin, ? Pettersson, Alva Bark, Hilma Hedin, Margit Pettersson, Anna Maj Karlsson, Emmy Persson, Maj Britt Jansson, Betty Hansson, Signe Nilsson, Gunnar Persson, Ingemar Jansson, nedre rad fr v, Gösta Zinderland, Gunnar Karlsson, Harry Karlsson, Harald Salholm, GuPhoto: Skolan 1935. Vasselhyttans skola 1935-36
Övre fr v, Ingemar Falk, Rikard Götblad, Erik Pettersson, Birger Jansson, Ingvar Olsson, Gully Sund, Britta Andersson, Helen Larsson, Inga Andersson, Signe Nilsson, Maj Eriksson
Mitten fr v, Karin Karlsson, Gert Falk, Nils Ahlström, Holger Andersson, Bertil Vrede, Karl-Göran Larsson, Holger Nilsson, Åke Fahlgren, Karl-Gunnar Persson, Sven Karlsson, Eivor Andersson
Nedre fr v, Maj-Lis Wesström, Maj-Lis Hedin, Greta Karlsson, Astrid Nilsson, Marianne Hedrén, Gun Andersson, Grethel Wesström, Stina Karlsson, Lisa Gustafsson, Ann-Marie BarkPhoto: Spjutbacken. Bysmeden Erik NilssonPhoto: Spjutbacken 1940-tal familjen Nilsson. Fr v, Signe, Viola, Gunborg, Erik, främst Astrid, AnnaPhoto: Spjutbacken 1940Photo: Sand 1943 Karl-Ola o Lilian LarssonPhoto: Skogstorp Matilda och Andreas Larsson. En liten historia om Andreas och Matilda Larsson, Skogstorp.
Andreas var född vid Skogstorp och arbetade vid Storå hytta, ända tills hyttan lades ned år 1928, då var han i 50-års åldern. Andreas startade med sin hustru Matilda trädgårdsmästeri i mindre skala. De drev upp plantor av blommor och köksväxter av alla slag till försäljning. De sålde även grönsaker av olika sorter, samt mycket äppelträd och häckplantor, som han hjälpte till att plantera. Andreas hade många drivbänkar, som han sådde i tidigt på våren. Matilda var mycket duktig att rensa och sköta omskolning av de olika plantorna. De hade alltid fina produkter, de var helt självlärda med ett stort kunnande om växtlighet. De höll på med sin verksamhet till omkring 1950, då bröderna Adersjö i Löa övertog den.
Av Karl-Erik Rydberg och Gunnar PerssonPhoto: Skolan 1946. Vasselhyttan, skolkort från 1946
Övre rad frv, Irene Sopanen, Karl-Gustaf Gustafsson, Bertil Hedin, Harry Persson, Anders Larsson,Marianne Persson, Anna-Lisa Forsberg, Eva-Lisa Österdahl
Nedre rad fr v, Gun Karlsson, Berit Ahlström, Birgitta Stensson, Vivianne Persson, Ann-Britt Persson, Karl-Ola Larsson, Bengt Österdahl, Lärarinna Linnea NorénPhoto: Skolan 1946. Vasselhyttans skola omkring 1946
Övre fr v, Lennart Persson, Evert Österdahl, Margareta Larsson, Vivan Björkman, Barbro Björklund, mitten fr v, Barbro Andersson, Maja Forsberg, Gun Eriksson, Åke Björklund, Ingemar Larsson, Sven-Olle Hedin, Fred Lind, Harry Persson, Karl-Erik Rydberg, Bertil Björklund, lärarinnan Ingrid Borg, nedre fr v, Gunhild Magnusson, Anna-Lisa Forsberg, Kerstin Andersson, Margareta Stensson, Lillian Larsson, Barbro Sjösten, Maj-Britt Jan Marianne Persson, Bertil Hedin, Karl-Gustaf Gustafsson, Sune Österdahl, Eva-Lisa ÖsterdahlPhoto: Skolan 1948, utflykt till Storå hyttbleck. Lärare Linnéa Norén
Sven-Åke Martinsson, Maj Britt Hedin, Margaret Jansson framför Linnea, Margret Ahlström knästående, Anita Asp TorpaPhoto: Skolan 1949 lärare Linnéa Norén. Vasselhyttans skola 1949
nedre rad fr. v. ?, ?, ? , ?, ?, ?, Karin Pettersson, Inger ?, Kerstin PetterssonPhoto: Skolan 1950. Vasselhyttans skola omkring 1950, Överst fr v, Valter Lindqvist, Stig-Inge Södervall, Harry Persson, Läraren Rune Sollin, Karl-Gustaf Gustafsson, Bertil Hedin, Karl-Axel Sundström, Anders Larsson, Mitten fr v, Anna-Lisa Forsberg, Solveig Bohman, Marianne Persson, Eva-Lisa Österdahl, Birgitta Stensson, Karl-Ola Larsson, Bengt Österdahl, Sune Bohman, Lars Österdahl, Olle Nordström, Bertil Eriksson, Nedre fr v, Kerstin Södervall, Irene Wassberg, Eina Persson, Siv Magnusson, Gun Persson, Vivianne Persson, Gun Karlsson, Berith AhlströmPhoto: Solliden 1950 byggt av Martin Ahlström 1948-50Photo: Solliden 1950Photo: Spjutbacken 1950Photo: Skolan 1953 skidtävling i Hagabacken. Övre rad fr v, Maj-Britt Hedin, Margareta Ahlström, ? Pettersson, Gun Wassberg, Birgit Östlund, Birgitta Södervall, Margareta Jansson, Siv Wassberg, ? Pettersson, Ingrid Andersson
Nedre fr v, Harrieth Hansson, Siv Jansson, Bengt Andersson, Johnny Lind, Sven-Erik Johansson, Stig Andersson, Lärare Rune SollinPhoto: Sand. Post-Karin Larsson och Volrath Larsson samt Volraths syster Signe, 1950-talPhoto: Skolan 1955 skidtävling. Öv rad fr v, Nils-Åke Andersson, Gun Wasberg, Chatarina Jansson, Siv Wassberg, Bengt Andersson, Lärare Rune Sollin, Bengt Persson, Birgitta Södervall, Siv Jansson, Harrieth Hansson, Björn Wesström, Rita Paskovski, Birgit Östlund
Nedre fr v, John Hedin, Stig Andersson, Åke Eriksson, Sven-Erik Johansson, Johhny Lindh, Anders Jansson, Anders BergPhoto: Skolan 1955 slöjdflickorna. Övre rad fr v, Vanja Andersson, Barbro Eriksson, Gunnel Källgren, Evy Wassberg, Chatarina Jansson, Inger Carlsson, Elsie Hellqvist g. Asserholt
Mitten fr v, Ingrid Andersson g. Södergren, Birgitta Jansson g. Bäckström, Irene Östlund, Linnea Noren lärarinna, Birgitta Berglund, Sigbritt Johansson
Längst fram, Gun-Britt KarlssonPhoto: Sand, 1960 Karin Larsson Wauxhall VictorPhoto: Smältaregården, Sune ÖsterdahlPhoto: Skolan 1960 klass 1-3. Vasselhyttans skola klass 1-3 1960
1, Ann Kristin Sörell, 2, Berit Ohlsson 3, Per Håkan Andersson 4, Iris Giildenpfenning 5, Inger Andersson 6, Iris Wassberg 7, Jan Zinderland 8, Rune Hansson 9, Lars Johansson 10, Kerstin Nygren, 11, Barbro OhlssonPhoto: Skolan 1960 klass 1-2. Vasselhyttans skola 1960
Framifrån, Mariana Karlsson, Kerstin Andersson, Barbro Ohlsson, Lars Johansson, Jonny Hansson, Karl Erik Nilsson, Per Håkan AnderssonPhoto: Skolan 1960 Lucia. Vasselhyttans skola 1960
Fr v, Berit Ohlsson, Britt Marie Karlsson, Barbro Ohlsson, Iris Wassberg, Ann Kristin Sörell, Kerstin Andersson, Ingrid Almkvist, Vanja Ahlström, Inger Andersson.
Luciatåg 1960.
När det närmade sig Lucia i skolan, skulle eleverna rösta på den flicka, som vi tyckte skulle passa som Lucia. När vi röstat färdigt, räknade läraren ihop vilken flicka som fått flest röster, och den som fick de flesta rösterna, blev vald till skolans Lucia. Tärnor blev vi andra flickor, och stjärngossar fick en del av pojkarna vara. Så var det dags att börja öva på sångerna, för dem skulle vi helst kunna utantill. Men en liten fusklapp fick vi ha runt ljuset, ifall vi glömde av oss.
När vi övat färdigt så närmade det sig Luciadagen, ja då skulle det där Lucialinnet vara stryket och fint, så då skulle man försöka ta sig till skolan med det, så det inte blev skrynkligt, men för det mesta gick det bra. Klockan började närma sigPhoto: Skolan, sista avslutningen 1963
Fr v, Kerstin Andersson, Barbro Ohlsson, Berit Ohlsson, Ingrid Almkvist, Ann Kristin Sörell, Per-Håkan Andersson, Rune Hansson,Jan Zinderland, Lars Johansson, Inger Andersson, Iris Wassberg
Lärare Roger GyllinPhoto: Sand. Wolrath Larsson 1970, brudkista med lås och nyckel av träPhoto: Solliden 2000Photo: Smältaregården 2000Photo: Sand 2000Photo: Skogstorp 2000Photo: Solliden 2000Photo: Spjutbacken 2000Photo: Vasseltorp vid SpjutbackenPhoto: Vasseltorp vid Spjutbacken