61 Photos - Mar 21, 2012
Photo: Majkens stuga stod mitt emot skolan. Årtal omkring 1900.Photo: Majkens stugaPhoto: Majkens stugaPhoto: Mejeriet 1915. Wasselhyttans Mejeriförening var i bruk mellan åren 1909-1939Photo: Mejeriet 1915Photo: Mariedal 1920 gamla stugan, byggd omkring 1800, riven 1927Photo: Mejeriet 1920Photo: Mejeriet 1930-tal lastkajenPhoto: Mejeriet 1930-tal Elsa AnderssonPhoto: Mejeriet 1930-tal isförvaringen. Isen togs från Larsviken i Sörsjön där de sågas i stor flak och transporterade med häst till mejeriet.  350 kubikmeter is gick åt per årPhoto: Myrbo 1930. Fr v Eskil Larsson Myrbo kom till Vasselhyttan 1919, Anders Karlsson, Gustaf AnderssonPhoto: Nyhem 1930Photo: Nyhem 1930-35 Lars Erik och Lovisa RhamstedtPhoto: Marielund. David Almkvist, Vilhelmina f 1875 o Erik Almkvist Andersson 1861-1949. Familjen kom till Vasselhyttan 1932 fr Gusselby Kilbäck. Erik Almkvist åkte till Amerika 1886 efter att blivit föräldralös, återkom 1905 efter att tjänat ihop mycket pengar på (vete?)odling ca 40 000 kr och kunde då köpa gården Kilbäck i Gusselby, när pojkarna( Ragnar o David) växt upp sågs gården som för liten och en ny gård köptes i Vasselhyttan "Marielund" 1932Photo: Mejeriet 1930-tal. Hjul-Erik från Nederhyttan kom ibland till mejeriet och järnvägsstationen för att hämta gods i sin dyngkärra.Photo: Missionshuset. Söndagsskolan 1935Photo: Mejeriet 1938. fr v, Mary Wesström, Sigrid Göransson mejerskaPhoto: Mejeriet 1938. fr v Margit Berglund, Martin Nilsson, Ingrid Larsson Stora Sten och Karl-Erik RydbergPhoto: Mejeriet 1938. fr v Ingemar Falk, Mary Wesström, Ragnar Hellström, Sigrid Göransson mejerskaPhoto: Missionshuset 1938 juniorerna. Juniorerna omkring 1938
Övre raden från vänster: Ingvar Olsson, Åke Fahlgren, Anders Zinderland, Holger Nilsson O.D. Fransson, Ingrid Larsson och hunden Tonny Nedre raden från vänster: Maj Lis Hedin, Britta Andersson, Greta Karlsson, Maj Lis Wesström, Marianne HedrenPhoto: Missionshuset 1938 söndagsskolan. överst fr v Märta Säflund, Adolf Andersson(ledare), Oskar David Fransson
mitten fr v Eivor Andersson, Maj Lis Hedin, Anna Britta Andersson, Marianne Hedrén, Lisa Gustafsson
nederst fr v Gun Andersson, Gunnel Olsson, Per Erik FolkessonPhoto: Missionshuset söndagsskolaPhoto: Missionshuset 1942 söndagskolan. Överst fr v, Stig Lundqvist, Rune Persson skolan, Karl-Erik Rydberg Hagabo, Per-Erik Folkesson Kilen, nedre fr v, Leif Eriksson Växeln, Margareta Larsson Kullen, Lennart Rydén skolan, Barbro Sjösten Flögfors, Birgit Andersson Vasstorp, Astrid Persson Flögfors, Barbro Andersson Vasstorp, Vivan Björkman Ingelsgruvan, Inez Persson Hagalund, bakom Märta SäflundPhoto: Missionshuset 1942. Längst upp fr v Per-Erik Folkesson, Rune Persson, Stig Lundkvist, Märta Säflund,
mellan raden fr v Birgit Andersson,Amy Wesström, Margareta Larsson,Kerstin Andersson, Britt Marie Wesström Önäs, Astrid Persson
Främst fr v: Sven Gunnar Åkerblom, Lennart Persson, Barbro Andersson, Barbro Björklund gift Rydberg, Alva Eriksson, Maj Britt ForsbergPhoto: Missionshuset 1943 söndagsskolan. Överst fr v, Bertil Björklund, Gun Eriksson, Barbro o Birgit Andersson, Vivan Björkman, Kerstin Andersson, Margareta Larsson
2 rad fr v, Margaretha Stensson, Eva-Lisa Österdahl, Marianne Persson, Gunhild Magnusson, Lillian Larsson, Gunilla Jansson, Evert Österdahl, Maj-Britt Jansson, Anna-Lisa Forsberg
Nedre rad fr v, Karin Magnusson, Barbro Björklund, Inga Lill Magnusson, Maj-Britt Forsberg, Sune Österdahl, Olle Hedin, Bertil Hedin, Karl Gustaf Gustafsson
Lärare: Rudolf JanssonPhoto: Missionshuset 1943 söndagsskolan. Bakre rad fr v Märtha säflund, Per-Erik Folkesson, Astrid Persson, Birgit Andersson, Stig Lundkvist
Mellan raden fr v Inez persson Hagalund, Karl-Erik Rydberg, Vivan Björkman, Margareta Larsson Kullen, Barbro Andersson
Främst fr v , Lennart Ryden, Barbro Sjösten, Leif ErikssonPhoto: Nyhem 1943. Gustav Andersson, Emma Andersson, Sune Bohman, Margit Bohman, Solvig BohmanPhoto: Missionshuset 1944 Juniorerna. Över raden fr. vänster: Lennart Persson, Bertil Björklund, Lärare Rune Sollin, Per-Erik Folkesson, Birgit Andersson, Barbro Andersson, Gun Eriksson, Gun Asp
Mittenraden fr. vänster: Olle Hedin, Margareta Larsson, Lärare Linnéa Norén, Karl-Erik Rydberg, Maj-Britt Forsberg, Oskar David Fransson
Nedre raden fr vänster: Evert Österdahl, Ingemar Larsson, Sune Österdahl, Sune Carlsson, Barbro BjörklundPhoto: Missionshuset söndagskolebarnPhoto: Missionshuset 1946-47 juniorerna. Övre rad fr v, Gun Asp Torpa, Margareta Larsson Kullen, Gun Eriksson Kilen, Sune Carlsson affären, Evert Österdahl Smältargården, lennart Persson Hedebo, Sven-Olof Hedin Kullen, Ingemar Larsson Torpa, Sune Österdahl Smältargården, neder fr v, Per-Erik Folkesson Kilen, Rune Sollin skolan, Oskar David Fransson Storå hyttbleck, Karl-Erik Rydberg Hagabo, Barbro Andersson Vasstorp, Birgit Andersson Vasstorp, Maj-Britt Forsberg Flögfors, Linnéa Norén skolan, Barbro Björklund Flögfors, Bertil Björkliúnd FlögforsPhoto: Missionshuset omkring 1948, söndagsskolan. Bakre rad fr v: Vivianne Persson -Ängarna, Irene Sopanen -Strömbacka, Christina Karlsson - Lilltäppan, Eina Persson -Ängarna, söndagsskollärarinnan Linnéa Noren, Ann-Britt Persson- Nabben, Birgitta Stensson -Björkbacka, söndagsskollärarinnan Märta Säflund -Säfelund, Lars Österdahl- Smältaregården, Birgitta Södervall- Eriksberg.
Främre rad fr v: Stig-Inge Södervall- Eriksberg, Maj-Britt Hedin - Kullen, Kerstin Södervall - Eriksberg, Margareth Jansson - Forsbacka, Gun Karlsson, Yngve Magnusson, Sven-Åke Martinsson - Åsbro, Bengt Österdahl- Smältaregården. Skymd: Karl-Ola Larsson - Sand.Photo: Mejeriet 1950-tal mjölkskjutsPhoto: Oskarslund 1951Photo: Oskarslund 1951Photo: Marielund 1952 familjen Almkvist. Min uppväxt på Marielund.
Jag, Ingrid Nyberg (Almkvist) växte upp i Vasselhyttan på 50-talet, Det var lugnt och harmoniskt. Ragnar och Viola Almqvist var mina föräldrar. De hade jordbruk med kor, höns, en gris och en arbetshäst, som pappa körde i skogen med. Vi bodde i Marielund, som gården heter, den finns fortfarande kvar, min yngre syster Ajna med familj bor där nu, det känns så bra, att bara känna tanken att nu kan jag åka hem en liten stund till syrran och hälsa på. Jag fick vara med tidigt och hjälpa till med gårdens sysslor. Det blev mera ju äldre man blev. Ibland brukade jag gå genom skogen till Flögfors, där mina morbröder (Sahlholms) bodde, eller till Storåfors där min moster Helena och hennes man Johan Karlsson bodde. Övernatta brukade jag göra där ibland, det tyckte Helena och Johan var så roligt. De hade ju inga egna barn, så de blev jätteglada när jag kom på den idén.
Jag och mina föräldrar Viola ochPhoto: Ragnar Almkvist Marielund och Adolf Andersson GranhultPhoto: Nyhem 4-26 1960-talPhoto: Oskarslund 1973Photo: Missionshuset 1970-tal sista mötet. Möte med de sista medlemmarna
Bakre rad fr v: Valdemar Eskilsson - Vasstorp, Elsa och Rudolf Jansson - Vretstorp
Främre rad fr v: Jenny Larsson -Nybo, Anna Karlsson, Storå.Photo: Oskarslund. Karl-Gustav Ohlsson 1978 på Vattenfalls kontor i LindesbergPhoto: Missionshuset 1986 cirkel i vävning. Fr vänster Gun-Britt Jansson, Anita Andersson, Irja Einarsson, Barbro Rydberg, Hanna RåssjöPhoto: Missions huset. Barbro Rydberg 1986Photo: Missionshuset. Gun Britt Jansson 1986Photo: MjölkpallenPhoto: MariedalPhoto: Oskarslund 2000Photo: Marielund Ragnar AlmkvistPhoto: Viola f. 1918 d. 1996 och Ragnar Almqvist f. 1911 d. 2005 med barnbarnet Lena Larsson i knäetPhoto: MarielundPhoto: MarielundPhoto: Mejeriet 2000Photo: Missionshuset 2000Photo: Missionshuset 2000Photo: Myrbo 2000Photo: Nybygget 6-25 2000Photo: Nygård 2000Photo: Nyhem 2000Photo: RohbackPhoto: Marielund. Erik Ragnar Almqvist f. 1911 d. 2005Photo: Mjölkpallen. Informationstavlan vid riksväg 50 i Vasselhyttan, uppsatt 2011Photo: Mjölkpallen. Ny informationstavla blev uppsatt 2011