67 Photos - Mar 20, 2012
Photo: Ivan Larssons. Fina och Ivan Larsson 1920Photo: Ivan Larssons. Vasselhyttan fest omkring 1935 hos Fina och Ivan Larsson
Övre fr.v.  ? , Kalle Andersson,  ? Palmgren, Therese Fransson,  ?  , Ada Persson, Klara Örn, Kalle Gustafsson, Gerd ?,  ?  , Kalle Örn, Eva Andersson, Fina Rhamstedt, Anna Pettersson, Harald Persson, Elma Gustafsson, Gustaf Persson, Anna Andersson, Erik Andersson, Emma Andersson, Ida Jansson, Anna Karlsson, Gustaf Andersson, Ottilia Rhamstedt, Hjalmar Pettersson, Elsa Persson, August Örn, Edward Larsson, Agard Fredriksson, Josefina och Ivan Larsson, ? Fredriksson, Elna Fredriksson, Nils Fredriksson(hade radio/TV-affär i Kopparberg, på Gruvfogdegatan),   ?  ,Photo: Ivan Larssons 2000Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Vasselhyttans gamla stationshus omkring 1905, fr v, hyttinspektor Åhman, fru Åhman, nämndeman P Persson, stationsinspektor A M Johansson, dottern Amanda Johansson, fröken Anna Mohlin, stationskarl CarlénPhoto: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Stationshuset 1906. Bilden fanns med i TGOJ:s tidskrift "Konduktörsposten"
VASSELHYTTAN 256. FLJ. Trafikplats anlagd 1875. Samtidigt uppfördes också stationshuset (två våningar i trä), som sedan dess ej genomgått någon större ombyggnad. Poststationen flyttades till järnvägsstationen. Mekanisk växelförregling. Bangården har kajanläggning för lastning av malm. (Orbis II). Stationen öppnad 16.9.1876 (GS). 
källa: http://www.jvmv.se/bandelsregister/LOK-reg/Alla/JvgStnV.htmPhoto: Järnvägsstationen i Vasselhyttan ,tidtabell 1912Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Stationshuset 1920. Stationsföreståndare: 1876-1908 A M Johansson född 1849 
1915-1933 Karl Heimer född 1876Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Poststämplar från 1966Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Tidtabell 1925Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Linjesträckning Frövi - Ludvika 1926Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Stationshuset 1940-talPhoto: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Systrarna Kerstin o Karin Pettersson 1947Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Åke Karin och Kerstin 1949Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Ida Ringvall maler kaffe 1949Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Ida Ringvall med Kerstin o Karin Pettersson 1949Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Helga Pettersson lämnar post 1950Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Helga Pettersson Ulla o Ida o Viktor Ringvall 1950Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Stationslägenheten, Arne, Astrid och Helga 1950Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Stationshuset 1951Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Stinsen Ragnar Andersson 1955Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Malmtåg 19 mars 1990Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Gamla stationen år 2000Photo: Järnvägsstationen i Vasselhyttan. Fallet, brevbärar-Astrid och Kerstin o Karin Pettersson 1945Photo: Jakt vid Västantorp omkr. 1940Photo: Västantorp 1940. Levi, Anders och Gustaf ErikssonPhoto: Jakt. Levi Eriksson Västantorp, 2 okända, Reinhold Israelsson SörbyPhoto: Jakt vid Västra Gården omkr. 1900Photo: Jakt. Älgjakt intresserar Nils-Åke Andersson, Sven-Olof Hansson och Lars-Erik Persson i mitten av 50-taletPhoto: Jakt i Vasselhyttan 1951Photo: Jakt. En del av Vasselhyttans jaktlag. Från höger: Åke Danielsson, Henning Andersson, Axel Sundström, Levi Eriksson, Reinhold Israelsson, Folke Thessén, Bernt EinarssonPhoto: JohnsboPhoto: Johnsbo 2-33 2000Photo: Karlslund 1913. Fr v Gunnar, Hedvig, Elsa, Hilda, Henning, Ernst Andersson kom till gården 1911 från AllmänningboPhoto: Karlslund 2000Photo: Kasern 1948. Före branden var 1949 mellan nyår o tretton dan
4-fam hus bostad åt Storå hyttarbetarePhoto: Kasern 2000Photo: Kilen, Folke Persson omkr. 1900Photo: Kilen 1940Photo: Kilen 1950 Röda kors möte. Röda Kors möte hos Ella Persson, Kilen.
fr v Irene Sapanen, Anna Jansson, Anna Thunberg, Hanna Andersson, Anna Jansson, Elwa Carlsson, Gunhild Wesström, Greta Eriksson, Ida Jansson, Ella PerssonPhoto: Kilen 1950-tal Greta Eriksson. rrendatorer vid Kilen i Wasselhyttan
Greta Eriksson och hennes man Evert Eriksson var arrendatorer under åren 1944-1955 vid Kilen i Wasselhyttan.Photo: Kilen 1950-tal Gun Eriksson. Gun Eriksson, dotter till Evert och Greta Eriksson.Photo: Kilen 1950Photo: Kilen 2000Photo: Kilens ägarePhoto: Klasboda 1928, familjen Andersson. Gustaf och Ingrid Andersson, Lisa Gustafsson i famnen, Inga Gustafsson. Föräldrar till Ruben Gustafsson som inte var född när bilden togs.Photo: Klasboda 1930-tal Lisa o IngaPhoto: Klasboda 1948 Martins såg. Martins såg omkring 1948, fr v Anders Karlsson Skogen-Ängarna, Marin Carlsson Åsbro, Erik Jansson Heden, stående Volrath Larsson Sand.
Klingsågarna i Vasselhyttan
På 1940-talet hade byn 3 st klingsågar som dels sågade eget timmer, samt virke till husbehov dels sågade åt bönderna i byn. Den första som startade såg var Emil Hansson, född 17 mars 1884, med hjälp av sonen Henry, född 1908, på Vasselhytte Gård. Vidare köpte Per Persson, Västra Gården, klingsåg omkring 1943 och sågade eget timmer, samt köpte upp rotposter och timmer som förädlades till brädor och plank till försäljning. Det var stor efterfrågan på trävaror efter kriget, både inom landet och till export. Tredje sågverksägaren var Martin Carlsson, som omkring 1945 byggde en såg i norra delen av byn, på svågrarna Erik och Karl Janssons mark. Martin köpte allt timmer av olika skogsägare i byn och utifrån. Han hade 3-4 personer anställda utom Martin själv. SPhoto: Klasboda men taget vid Nyhem 1950. Fr v Sune Bohman, hästen Docka, Gustaf Andersson KlasbodaPhoto: Klasboda 2000Photo: Klasboda Ingrid och Gustaf Andersson 1959Photo: Klasboda, Gustaf Andersson f. 1893 d. 1970, Ingrid Andersson f. 1888 d. 1963Photo: Klasboda 1950-tal. Ingrid och Gustav AnderssonPhoto: Kullen 5-21 1926. , längst bak fr v Lennart Hedin, Anders o Sofia, Celin, Hilda, Erik Hedin, mitten fr v ?, Elin Hedin, Karin med Karl-Göran, Hedda med Helen, Valborg, Helena Greta Hedin, Anna Stina Hedin, främst fr v Lennart, Hilma, YngvePhoto: Kullen 5-21 1930-tal före ombyggnadenPhoto: Kullen 5-21 2000Photo: Kullen 1910-20, Johanssons. Hulda o Axel JohanssonPhoto: Familjen Johansson, Kullen 1918. fr v Ragnar, Ruth, Hulda, Holger och Axel JohanssonPhoto: Kullen 1925, Ruth Johansson HedinPhoto: Kullen 11-1 1950 familjen Hedin. Fr v : Bertil, John, Rut, Erik, Olle, Maj Britt HedinPhoto: Kullen 11-1 1950Photo: Kullen 11-1 2000Photo: LövkullenPhoto: Lillebo 12-1 1938-40 timmertransportPhoto: Lillebo 1938-40 timmertransportPhoto: Lillebo. Gunnar Persson och Gösta Andersson 1940 talPhoto: Lilltäppan 2000Photo: Lilltäppan 3-36 2000