40 Photos - Mar 19, 2012
Photo: Dammen. Lovisa Andersson, född vid Ingelsdal i Ingelshyttan 1814 död 1887Photo: Dammen. Anna Rydberg född 1869-07-29Photo: Forsbacka 1901. Anna Lovisa och Erik Jansson med döttrarna Ingeborg och Anna till v. pigorna Maria och Hedda AnderssonPhoto: Dammen, 1910-tal damm och linspel. Vattenhjul som kraftkälla
I slutet av 1800-talet innan el- och motordrift var tillgängligt, drevs ett stationärt tröskverk på Dammen med vattenkraft. Vattenhjulet var placerat vid den fördämning av Dammbäcken som fanns kvar efter den nedlagda hyttan. (Wasselhyttan) Vattenhjulet var byggt i trä med en diameter av två meter och en bredd av femtio centimeter. Kraften överfördes till ett linspel via kugghjul (se skiss). Anläggningen var inbyggd i en träbyggnad. (se foto). Linspelet fram till trösklogen var ca 150m långt och vilade på trästolpar med stödhjul (se skiss). Tröskverket var ett hembygge som bestod av en övre del med slagtrumma och skakare varifrån säden föll ned i en rensmaskin i våningen under. Förutom tröskverk drevs även en sk spånhyvel för tillverkande av takspån. Vattenhjulet startades och avstängdes från trösklogen med en längsgående manöverlina.Photo: Dammen, 1910-tal damm och linspel. Vattenhjul som kraftkällaPhoto: Dammen vy från Åsbacken 1920-talPhoto: Eriksberg 6-37 1920 taletPhoto: Dammen. Karl o Hanna Fahlgren Per AndersonPhoto: Dammen. Henry o Åke FahlgrenPhoto: Dammen. Henry o Åke FahlgrenPhoto: Dammen. Carl-August Fahlgren Per-Erik AnderssonPhoto: Forsbacka 1930-tal. Erik och Lovisa Jansson med barnen Sigrid, Märta, Erik-Axel, Ingeborg, Anna, Elisabeth, i mitten barnbarnet Karl-ErikPhoto: Dammen. Karl Fahlgren rast på åkernPhoto: Dammen. Karl Fahlgren och Pehr Andersson dikarPhoto: Dammen. familjen FahlgrenPhoto: Dammen. Hanna, Karl och Henry FahlgrenPhoto: Dammen. Karl Fahlgren och Pehr AnderssonPhoto: Dammen. Karl och Henry FahlgrenPhoto: Forsbacka 1943. Längst upp: Alva Ahlström med sonen Karl-Erik,
fr v Ove Persson,modern Greta Persson, Sigun Rydberg bor i Chicago, Karl-Erik Rydberg, Margaret Jansson, Mary Jansson, Kristina Jansson , Frida Rydberg, Anita Rydberg bor i KarlifonienPhoto: Dammen vy mot Telegrafen-skolan, 1945 Kerstin o Karin PetterssonPhoto: Dammen. Henry och Åke FahlgrenPhoto: Dammen 1-18 1950-talPhoto: Eriksberg 2-23 1950Photo: Eriksberg 6-37 1950Photo: DammenPhoto: Eriksberg 6-32 1960Photo: Dammen. Hanna och Peter Fahlgren 1963Photo: Dammen 1-18 1970-talPhoto: Furugläntan 4-42 1970-tal Adina o Axel KarlssonPhoto: DammenPhoto: Furugläntan, här bodde Johan Stenström omkr. 1920-22Photo: FurugläntanPhoto: Dammen vy från Åsbacken år 2000Photo: Dammen 1-18Photo: Dammen 1-18 2000Photo: Dammen vy från Åsbacken 2000Photo: Eriksberg 2-23 2000Photo: Eriksberg 6-32 2000Photo: Eriksberg 6-37 2000Photo: Forsbacka