28 Photos - Mar 18, 2012
Photo: Storå hytta och gamla sågen i längst till vänster, omkring 1910-1915Photo: Storå hytta 1920-talPhoto: Sågen vid Storå hytta. Hyttan håller på att rivas, årtal ~1933Photo: Vasselhyttans nya såg 1948Photo: Gamla Sågen 1950Photo: Sågen 1950 Ingemar Persson NabbenPhoto: Sågen 1950-tal kolningPhoto: Sågen arbetslag på 1950-talet. Fr v:   ?,  Gösta Andersson, Klas Karlsson, Ruben Gustavsson, Lennart Vesström, ? , Ture Salholm, Sune BohmanPhoto: Gamla sågen vid kraftverksdammen 1950Photo: Gamla sågen raserades i vårfloden 1953Photo: Gamla sågen raserades i vårfloden 1953Photo: Sågen 1954 Arbetslag. Vasselhyttan Sågen 1954
Längst fram fr v, Gustaf Blomqvist, Gunnar Jansson, Ingemar Larsson, Ingemar Persson
Bakre rad fr v, Helmer Salholm, Erik Persson, Lennart Wesström, Bernt Einarsson, Lennart Eriksson, Bertil Björklund, Ture Salholm, Anders Larsson, Edvin PerssonPhoto: Vasselhyttans såg 1956.
Stående fr v, Gustav Lindberg, Gösta Andersson, Ivar Hellsten, Klas Karlsson
Sittande fr v, Anders Larsson, Karl-Axel Sundström, Bertil HedinPhoto: Sågen 1960 Karl Örn hjälpsågarePhoto: Sågen 1960 Karl-Axel Sundström sågarePhoto: Sågen 1960 Klas Karlsson virkesmottagarePhoto: Sågen 1960 Lennart Persson timmersorteringPhoto: Sågen 1960 Stig Andersson timmersorteringPhoto: Sågen 1960 Ture Salholm kantarePhoto: Vasselhyttans såg 1970
Stående fr v, Gunnar Eriksson, Ove Eriksson, Lennart Wesström, Alvar Björkman, Kenneth   ?,
Karl-Axel Sundström, Christer   ? , Folke Ljus, Kjell Wiberg, Sittande fr v, Lars Hansson, Sven Eriksson, Gunnar Persson, Rolf FranssonPhoto: Sågen och Oskarslund i Vasselhyttan 1970Photo: Vasselhyttans emballage och byggnadsvaror 1989Photo: Lars Hanssons såg 1989Photo: Vasselhyttans emballage och byggnadsvaror 1989Photo: Lars Hansson såg 1989Photo: Vasselhyttans emballage och byggnadsvaror 1989Photo: Sågen 2000. Vasselhyttans emballage och byggnadsvarorPhoto: Vasselhyttans emballage och byggnadsvaror