33 Photos - Mar 18, 2012
Photo: Ingelsgruvan, Kärrgruvans arbetslag 1896.
Längst bak från vänster: 1. Anders Andersson, lastare, borrare, vaskbas, Rosbacka, 2. Anders Björkman, vaskbas, Ingelsgruvan, 3. Per Nilsson, lastare, lavarbetare, Ingelshyttan, 4. Johan Andersson, konstvaktare, pumpvaktare, spelstyrare, Solkullen, 5. Per Erik Larsson, lavbas, Grönheden, 6. Karl Ekstrand, borrare, Stripa, 7. Arvid Karlsson, borrare, Stripa, 8. Edvin Larsson, skjutare, Vasselhyttan Torpa, 9. Erik Nilsson, skrädare, Uvberg,
3:e raden från vänster: 10. Frans Jansson, borrare, Dammåstorp, 11. Karl Jansson, borrare, Dammåstorp, 12. Erik Persson, gruvbyggare, Vasselhyttan Västra Gården, 13. Anders Andersson, lastare, Vänerslund, 14. Fredrik Jansson, konstvaktare, Östra Ingelshyttan, 15. Per Karlsson, skrädare, Hålkärr, 16. Gustav Andersson, lastare, byggare, Ingelsgruvan,
2:a raden från vänster, 17. Anders Jansson, smed, Grönheden, 18. Lars Persson, skrädare, Östra Ingelshyttan, 19. Petter Persson, skrädarePhoto: Ingelsgruvan-Gruvfogde Karl Willman 1897Photo: Ingelsgruvan-Kärrgruvan 1897Photo: Smeden vid Kärrgruvan, Anders Jansson med familj 1897Photo: Ingelsgruvan-Stolpagruvan 1897Photo: Ingelsgruvan gruvfogde Lindkvist 1898Photo: Ingelsgruvan-Stenfallet 1898Photo: Ingelsgruvans jazzkapell. nr 3 fr.v. Oskar Persson från Hagalund övriga okända
Fotograf, Arnold DahlbergPhoto: Ingelsgruvan-Hörntorpet 1910Photo: Smeden C.J. Fransson med fru Lovisa och sonen Israel vid IngelsgruvanPhoto: Berggruvan-stolpresning 1916Photo: Kärrgruvan 1916, fr.v. Gustav Olsson, Sven Persson, Sven WesterPhoto: Berggruvan 1917Photo: Berggruvan 1917Photo: Ingelsgruvan-laven 1920Photo: Ingelsgruvan-Springagruvan-Laven 1920Photo: Ingelsgruvan-Springagruvan vasklag 1925Photo: Ingelsgruvan-Grindstugan-Mor BjörkmanPhoto: Ingelsgruvan-Gamla Gruvfogdebostaden-Vivan Björkman 1940Photo: Ingelsgruvan-Gustavsberg-fröhandlare August Persson med fru Alma 1940Photo: Vasselhyttevy 1940 från IngelshyttanPhoto: Ingelsgruvan-Gruvstugan 1941Photo: Ingelsgruvan-Krongruvan-arbetslag 1941Photo: Ingelsgruvan-Krongruvan-krossen 1941Photo: Ingelsgruvan-laven 1941, Hjalmar Bergdahl Stråssa , Karl Karlsson StråssaPhoto: Ingelsgruvan-smedjan 1941Photo: Ingelsgruvan-Krongruvan-krossen 1944Photo: Ingelsgruvekasern 1940-talPhoto: Ingelsgruvan-Krongruvan-Bockort 1947Photo: Ingelsgruvan-Krongruvan 1948Photo: Ingelsgruvan 1950-talPhoto: Ingelsgruvan-kompressor installerad 1908Photo: Ingelsgruvekasern 2000