7 Photos - Mar 17, 2012
Photo: Photo: Vy från Åsbacken. Wasselhyttan låg i Dammbäckens dalgång. Byn byggdes upp runt hyttan och uppdelades i 6 hemman. Dagens riksväg 50 går på ängarna vid de små ängsladorna på bilden. Foto från omkring år 1900.Photo: Röjning vid Wasselhyttan 2010Photo: Röjning vid Wasselhyttan 2010Photo: Photo: Wasselhyttans hyttruinPhoto: Informationstavla vid hyttplatsen