35 Photos - Mar 17, 2012
Photo: Petter Ersson "Danshyttegubben", 1806-1876, var en av delägarna i Storå hytta. Läs mer om Petter på http://www.hammarbacken.eu/Danshyttan.htmPhoto: Kårbergs övre hammare anlades omkring 1626. Var i drift vid skatteläggningen år 1636 och betalade 4 skeppspund i hammarskatt. - Betalade 1684 hammarskatt för 1 hammare; ägdes av bergsmän Enligt 1684 års relation över hamrar i Linde och Ramsbergs bergslag; Har två hammare med 4 härdar och består av den övre och den nedre, består av lika lägen med ström och damm uti en stor älv, som kommer från Ljusnarsberg, men den övre är skogrikare och den nedre får köpa lite ibland. Drivs av bergsmän med eget tillverkat järn. Räntar 5 skålpund. (Johansson I:174) - Finns på Gabriel Thorings Landt Carta från 1688 över Ramshytte sochen, med karttecken för bergsmanshammare. Källa:http://www.genealogi.se/bergslagen/Photo: År 1813 blev det överenskommet att byamännen i dessa byar gemensamt skulle bygga en större hytta vid Storån. Platsen var väl vald, med inte så långt till Stråssa, Blanka, Dammgruvan och Ingelsgruvorna.  År 1816, den nybyggda hyttan blåste första gången. Den var en s.k. mulltimmerhytta, med tjocka gråstensmurar kring den 36 fot höga masugnspipan, som hade ett formbröst och en forma samt två stycken bälgar. Malmen rostades med ved och kolstybb i gropar. Tillverkningen uppgick denna tid till omkring 25 skeppund per dygn. (l skepp tackjärn= 194,5 kg.) Foto från omkring år 1900Photo: Storå hytta 1900
Fr.v: 1 Anders Andersson Granlund  2 Anders Andersson Åsbacken 3 Ivan Larsson 4 ? Pettersson Rambacken 5 ?  6 ?  7 Axel Ahlbom  8 Gustaf Andersson  9 Karl Persson Storån  10 ?  11 Anders ÖrnPhoto: Rotslädar med malm vid hyttan 1905Photo: Järnvägsrallare vid Storå Hytta 1905-06Photo: Järnvägsrallare vid Storå Hytta 1905-06Photo: Dagsverkskörare 1906Photo: Bland de mest omtalade luffarna som ibland värmde sig vid Storå hyttan var Mickla-Johan. Han var klädd i stövlar med skaft upp till knäna och ett par säckiga byxor som kunde stå för sig själv om det skulle behövas. Till detta bar han ibland ett par, ja till och med tre överrockar såväl vinter som sommar. På huvudet hade han en liten rundbrättad hatt eller uniformsmössa utsmyckad med diverse band och märken. För en tvåöring eller en cigarrstump kunde han utföra nästan alla rackartyg som trakten unga pojkar bad honom om. Bilden troligen tagen vid Schakttorpet i Håkansboda (Stråssa)Photo: Storå Hytta omkring 1910Photo: Storå hytta 1910-talPhoto: Storå hytta 1910-talPhoto: Storå hytta en uppskattad plats för luffare. En kall vinternatt kunde de uppgå till tjugotal som värmde sig runt hyttpipan. Det var Törnblom med klarinetten, Mickla-Johan, Pulsarn, Danssjuka luffarn, Slandorias, Häckel-Pelle, Kalv-Viktor, Järle, Dalkarlskapitalisten m.fl. Alla var färgstarka personer med mer eller mindre tragiska öden bakom sig. Bild: Theodor Nordström alias Pulsarn. Han var laggkärlstillverkare och luffare. Född vid Viksberg-Söderbärke 1873 och dog på Ramsbergs ålderdomshem 1940.Photo: Ånglok vid Storå hyttan omkríng 1910Photo: Storå hytta 1910 och masmästarbostadenPhoto: Storå hytta omkring 1916 med den nya värmeapparaten, kort taget av Ingvar Heimer bosatt vid Vasselhyttans stationPhoto: Storå Hytta med damm, såg, kraftverk, järnväg, ånglok,kolhus, smedja, masmästarbostad, vy från nordöst på nuvarande väg till Ramsberg,
Oljemålning målad av Johan Stenström 1917Photo: hyttarbetePhoto: Storå Hytta 1920-tal gamla kraftverketPhoto: Storå hytta 1920-talPhoto: Storå Hytta 1920-talPhoto: Storå hytta 1920-talPhoto: Storå hytta, vy norrut från slaggtippenPhoto: Närmast den gamla sågen, dammen med vägbron till Stråssa-Ramsberg, vid brons västra fäste ligger den gamla smedjan, till höger den vita Masmästarbostaden, hyttpipan syns i vänster bildkant, därunder skymtar trätuben till det gamla kraftverket byggt 1916, bilden troligen tagen omkring 1920-30Photo: Storå hytta 1920-talPhoto: Storå hytta 1925. Målning av konstnären Egil Schwab, 1882-1952, svensk tecknare, grafiker och målare. Han utförde bl.a. affischer, teaterdeokorationer, bokomslag och illustrationer samt fräna skämtteckningar i Söndagsnisse-Strix. På hans initiativ tillkom bokverket "Sverige". De svenska landskapen skildrades i ord av svenska författare och i bilder av Egil Schwab. Utgavs 1936-1939
Källa: Bra böckers lexikonPhoto: Storå hytta 1925 lönerPhoto: Photo: Rivning av hyttan 1932-33Photo: Sågen 1930-tal vid Storå hyttaPhoto: Timmerhantering vid Storå Hytta 1938-40. Fr. v. Gösta Andersson Lillebo och Östen Andersson RällsåPhoto: Kårberg hammarblecks smedja 1940. Trätub till kraftverket, Kårberg hammarblecks gamla smedja byggd av sindersten, slaggsten, i bakgrunden virkesupplaget för sågenPhoto: Storå hytta 1940-tal såg och dammPhoto: Lämningar efter Storå hytta, slagghögar i och intill Storån på 1940-taletPhoto: Kårberg hammarblecks smedja och kraftverksdammen på 1950-talet. Till vänster om smedjan syn lämningarna av Storå Hytta som revs på 1930-talet. I bakgrunden virkesupplaget till Vasselhyttans nya såg.