48 Photos - Mar 15, 2012
Photo: Vasselhyttans bygdegård, hembygdsdräkten från 1999 Kristina Luth och den gamla musikkåren från 1910, fr v Bet Kalle Gustafsson ,Erik Persson Hälla, Einar Rydberg,Ragnar Rydberg, Emil Falk, Gustaf Persson ( bror till Erik på Hälla)Photo: Dikt av folkskolläraren Ingemar Hasselblad 1920Photo: Vasselhyttans bygdegård, grundläggning vintern 1921.Photo: Vasselhyttans bygdegård, grundläggning våren 1922Photo: Vasselhyttans bygdegård, våren 1922Photo: Vasselhyttans bygdegård, Gustaf Persson från byn var arbetsledare 1922Photo: Vasselhyttans bygdegård 1922. Byggnaden uppfördes nästan helt ideellt av ortens befolkning. Virket kom från ortens skogar.Photo: Vasselhyttans bygdegård 1922Photo: Vasselhyttans bygdegård 1922Photo: Vasselhyttans bygdegård 1922Photo: Vasselhyttans bygdegård 1922Photo: Vasselhyttans bygdegård. Frivilliga arbetskarlar som byggde gården 1921-1922
Fr. v. Gustaf Andersson, fyra okända arbetare, Gustaf Persson byggmästare, okänd, , Axel Karlsson murare, Erik Rhamstedt, David Persson och Verner KarlssonPhoto: Målningarna i Bygdegården är gjorda av konstnären Johan StenströmPhoto: Photo: Byggnaden uppfördes nästan helt ideellt av ortens egen befolkning. Timret kom från skogarna omkring Vasselhyttan och en del från Ramsbergs Bruk. Erik Bohman fraktade dit virket med häst. Snickerifirman Ferdinand Fransson i Storå levererade Bygdegårdens bänkar och stenhuggerifirman Karl Sandberg i Kopparberg levererade granittrappen. Gustaf Persson från byn, fungerade som arbetsledare. Innan Bygdegården fanns, hade byborna haft sina sammankomster i den gamla skolan. Efter två års arbete kunde Bygdegården invigas till julen 1922.Photo: Bygdegården målning av Johan StenströmPhoto: Vasselhyttans bygdegårdPhoto: Vasselhyttan bygdegård, bygdeblad 1922Photo: Vasselhyttans bygdegård 1923, första vinst, vinnare Anna Jansson ForsbackaPhoto: Vasselhyttans Bygdegården och dansen!
av Gunnar Persson på Hälla
I anslutning till Bygdegårdens tillkomst byggdes dansbana c:a mellan 50 - 60 m2 plus ettinbyggt podie för orkestrar och scenframträdanden. Tidigare har det dansats på väldigt primitiva ställen, bl. a. efter vägen mot Flögfors. Innan Bygdegårdens tillkomst dansades det 100 meter nordöst om Bygdegården. Dansbanans placering ( trekanten) var i hörnet mot tomtgränsen i nordost. Bygdegårdsparken, som den kallades, öppnades alltid Valborgsmässoafton. Innan dansen började firades" Valborg " med majbrasa på Åsbacken med körsång och hornmusik. Dansen började halv tiotiden, och slutade kI.12. I parken serverades kaffe och även i " lilla salen". Det fanns alltid en tombola, skjutbana och pilkastning. Bygdegårdsparken var under lång tid väldigt populär då besökarna kom från orterna runt omkring. Man kunde när det var som mest besökare räkna in mellan 2- till 300 personer. Första lördagen i septPhoto: Vasselhyttans bygdegård 1930 NTO-mötePhoto: Nykterhetsmöte i Vasselhyttan bygdegård omkring 1930.
Som andra folkrörelser har godtemplarrörelsen på många sätt spelat en viktig roll för sina medlemmar. Inom ordern var man bröder och systrar långt innan de demokratiska ideerna slagit rot i det svenska samhället. Det var en skola i demokrati och mötesteknik. Det var i Iogena man hade sina vänner och det var ofta där man mötte kärleken. Det var också ofta Iogena som ordnade de enda nöjena på mindre orter, med bland annat teater, danstillställningar och senare biografverksamhet. Även Godtemplarna hade sina möten i bygdegården.Photo: Vasselhyttan bygdegård 1930 nykterhetsrörelsen. Fr v, Elsa Pettersson, främst  ?, bakre Nanny Hansson, Emmi Persson Baggaboda, Ester Pettersson född 1915, Elsa och Ester Pettersson är syskonPhoto: Vasselhyttans bygdegårdPhoto: Vasselhyttans bygdegårdPhoto: Vasselhyttans bygdegård 1935. Fr vänster Nanny Hansson, Greta Rydberg, Einar VernerssonPhoto: Vasselhyttans bygdegård 1935. Fr vänster Edvard Larsson, Greta Rydberg, Einar VernerssonPhoto: Vasselhyttans bygdegård 1935. Fr vänster Edvard Larsson, Fritz Pettersson, Nanny Hansson, Einar Vernersson, Olga Lundmark,Photo: Vasselhtyttans bygdegård 1935. övre rad fr. v. 1  ?,  2 Yngve Nyberg Ängarna, 3 ?, 4 Greta Rydberg Ängarna, 5 Greta Bergsten Växeln, 6 ? , 7 Erik Persson Västra Gården, 8 Karl Persson Sörbylund
mitten fr. v. 1 Hjalmar Pettersson Annelund, 2 Karl örn Strömsborg, 3 Einar Vernersson Strömbacka, 4 ? Nyberg Ängarna, 5 Erik Axel Jansson Forsbacka, 6 Allan Karlsson Storå Hytta.
nedre rad fr v. 1 ?,  2 Nisse Karlsson Storå Hytta, 3 Anna Nyberg Ängarna, 4 Bertil Pettersson Annelund, 5 Nanny Hansson Vasselhytte Gård, 6 Helge Olsson Ingelshyttan,  7 Elsa Pettersson Annelund, 8 Ivar Nyberg Ängarna, 9 Rut Ahlbom Heden, 10 Lisa Olsson syster till Helge, Ingelshyttan, 11 Stina Persson Gärdet Ängarna, 12 Ottilia Ramstedt Grantorp, 13 Elsa Andersson Granlund, 14 Anny Olsson Stråssa, 15 Rut Andersson Granlund, 16 Erik Ramstedt Grantorp, 17 Alva Persson Västar Gården.Photo: Vasselhyttans bygdegård 1940-tal Verners kapell från ArbogaPhoto: Vasselhyttans bygdegården Lucia 1947. Fr vänster Margareta Stensson, Inez Persson, Astrid Persson, Maj-Britt Larsson(Lucia), Inga-Britt Persson, Barbro Björklund, Gun Eriksson
Främst Birgit Östlund, Kerstin SödervallPhoto: Vasselhyttans bygdegård 1948. Dansbandet kallades för "Stenkrossen" årtal omkring 1948
fr v: Hjördis Karlsson, Gösta Ahlström, Gert Falk, Alvar ?, Astrid Persson, Martin Nilsson vid basenPhoto: Vasselhyttans bygdegård, garagetPhoto: Notis ur Örebrokuriren 1951Photo: Bygdegården 1952 Amatörteater. Jörgen Jörgenssen dräng i Löa och Gun Eriksson KilenPhoto: Bygdegården 1952 Amatörteater. Jörgen Jörgenssen, Rolf Karlsson Löa, Gun ErikssonPhoto: Bygdegården 1952 Amatörteater. Åke Frykberg , Gun Eriksson, Jörgen Jörgenssen, Per Boäng, Gunnar Persson, Rolf KarlssonPhoto: Bygdegården 1952 Amatörteater. "Så tuktas en arbigga"Photo: Kvinnoklubben på 1960-talet. Fr vänster Irma Wassberg, Carin Larsson, Elsa Larsson, Viola Askersjö, Edit Persson, Astrid NilssonPhoto: Bygdegården 1960-tal kvinnoklubben SAP. Socialdemokratiska kvinnoklubben
Överst fr v: Eivor Eriksson Löa, Anna-Lena Andersson, Olga Pettersson Löa, ...? ..., Karin Larsson Nederhyttan, 
Nedre fr v: Margit Hedberg Löa, Ester Engström Vasselhyttan, Edith Persson Vasselhyttan, Märta Larsson Vasselhyttan, Astrid Nilsson Vasselhyttan, Barbro Larsson Löa, Margit Bohman Vasselhyttan, Elsa Larsson Ingelshyttan, Hjördis Karlsson Vasselhyttan
Sittande: Ebba Andersson ViksnäsPhoto: Bygdegården 1962 kvinnoklubben. Fr vänster Ester Engström, Margit Bohman, Olga Pettersson, Astrid Nilsson, Hjördis Karlsson, Anna-Lena Andersson, Barbro Larsson, Karn Larsson, Margit Hedberg, Ebba AnderssonPhoto: Bygdegården 1963 husmodersgymnastiken. Övre raden fr v Linnéa Södervall, Vera Henriksson, nedre raden fr v Ewa Carlsson, Ester Persson, Anna Fahlgren, Alvhild Vindahl, Margit Bohman, Hilma Carlsson, Maja Jansson(ledare)Photo: Vasselhytans bygdegården 1974Photo: Bygdegården 1992 påsk. Fr vänster Monica Bernergård, Aina Folkesson, Barbro Rydberg, Irja Einarsson, Agneta Andersson, Margareta Unosson, Vanja JanssonPhoto: Vasselhyttans bygdegård 1998. Fr. vänster: Inger Larsson, Zola Bergman, Barbro Rydberg, Margareta Unosson, Eva Ström, Monica Bernergård, Aina FolkessonPhoto: Vasselhyttans bygdegårdPhoto: Vasselhyttans bygdegårdPhoto: Vasselhyttans bygdegård år 2000