22 Photos - Nov 27, 2006
Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: café Tùng - chợ Hòa Bình - Đà LạtPhoto: café Tùng - không gian này đã như vậy từ hơn 60 năm nayPhoto: