28 Photos - Oct 24, 2013
Photo: Khoi hanh voi xe conPhoto: Xe lonPhoto: Duong XaPhoto: Cuu tro tai Ha TinhPhoto: Photo: Cuu Tro tai Ha TinhPhoto: Quang BinhPhoto: Cuu tro tai Quang BinhPhoto: Cuu tro tai Quang BinhPhoto: Cuu tro tai Quang BinhPhoto: Cuu tro tai Quang BinhPhoto: Cuu tro tai Quang BinhPhoto: Tham Vieng va phung dieuPhoto: Tham vieng va phung dieuPhoto: Tham vieng va phung dieuPhoto: Tham vieng va phung dieuPhoto: Chuan bi qua cho dong baoPhoto: Cuu Tro tai Quang TriPhoto: Cuu Tro tai Quang TriPhoto: Cuu Tro tai HuePhoto: Cuu Tro tai HuePhoto: Cuu Tro tai HuePhoto: Cuu Tro tai HuePhoto: Ngủ trên xe qua đêmPhoto: Ngủ trên xe chở qùa qua đêmPhoto: Ngừng xe ngủ qua đêmPhoto: Sáng dậy ăn mì gói chay lót lòngPhoto: Vui sướng vì đã góp 1 bàn tay cứu lụt