Photo: krzyż piekiełko cyrylica
Photo: krzyż piekiełko cyrylica
Photo: krzyż piekiełko cyrylica
Photo: Podemszczyzna - napisy na krzyżu przy cerkwisku
Photo: Napis na podstawie kapliczki dziewiecierz
Loading...
Grzegorz L
Public
krzyż piekiełko cyrylica