35 Photos - Mar 10, 2012
Photo: Netradiční pohled na Táborskou bránu - očima obránců pevnostiPhoto: Vstupujeme do památného VyšehraduPhoto: Jiří Fišar spouští kameru, zvu diváky na dobrodružnou cestu za pokladyPhoto: Koho by napadlo, že na Vyšehradě najde pravěký menhir?Photo: Tenhle sem byl ovšem přivezen odjinud, údajně překážel při stavbě silnicePhoto: Přesto byl umístěn do energetického centra pod valem za rotundouPhoto: A tamhle je novodobější kámen - Boží mukaPhoto: Nenápadná barokní kaple Panny Marie, ovšem za ní se skrývá...Photo: ... ztracený kostel Stětí sv. Jana Křtitele, zazděný do obranného valu bastionu.Photo: Cesta k Cihelné bráně byla uměle prokopánaPhoto: Je nutno dotočit detailyPhoto: Zatímco já s "produkčním" Pavlem Fispou už spěcháme ke kostelu.Photo: Tohle není kaplička, ale studna!Photo: Svatí vyhlížejí v březnovém holém parku trochu nostalgicky.Photo: Cítím síru pekelnou! Ne, to jenom někdo zapálil obsah odpadního koše :-)Photo: Ovšem tyhle tři pilíře jsou opravdu ďábelské!Photo: Vyprávím o Čertově sloupu pod bdělým dohledem videokamery a fotoaparátu.Photo: Kolem se hromadí zvědavci, zaujatí mým vyprávěním.Photo: Upozorňuji na tajemný nápis na vnitřní straně jednoho sloupu.Photo: Odhaluji, proč se ďábel přikovaný neviditelným řetězem k tomuto sloupu jmenuje Zardan.Photo: Nenápadný vchod na hřbitov - kdo by řekl, že v těchto místech bývala apsida původního kostela sv. Petra a Pavla?Photo: A podle senzibilů přímo pod touto cestičkou vede podzemní chodba.Photo: Tajemství vyšehradského hřbitova byla zdokumentována.Photo: Ukazuji, kde patrně leží ztracená hrobka knížete Vratislava II.Photo: V ruce mám cený plánek se zakreslenými místy, na nichž jsou ukryty poklady.Photo: Ve filmu mapku uvidíte ve velkém detailu!Photo: Kostelní nárožíPhoto: A jeden Ukřižovaný! (Ne, to jen ukazuji, kde býval oltářní prostor původního kostela.Photo: Malé nahlédnutí do tajemného podzemí - tentokrát pod oblouky románského mostu.Photo: Teď se musím zorientovat. Šest kroků od toho stromu vpravo...Photo: Stejných šest kroků od stromu vlevo...Photo: A do třetice šest kroků od třetího stromu. V průsečíku těchto linií leží POKLAD!Photo: Bohyně vítězství už chystá věnec :-)Photo: Naše výprava skončila pod Vyšehradem...Photo: ...tedy přesněji řečeno v hospodě Pod Vyšehradem. Zlato se tam nacházelo v pivních sklenicích :-)