17 Photos - Apr 20, 2015
Photo: Pri príležitosti 40. výročia založenia sa stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine na Severe.Photo: Prišli ľudia z celého Slovenska, ale aj z Moravy a Čiech.Photo: V svojom príhovore všetkých povzbudil o. Marián Kuffa. Podelil sa so skúsenosťami zo svojho života, ako je dôležité v každej chvíli sa utiekať pod ochranu Panny Márie. Potrebné je uvedomiť si, že Ježiš neprišiel bolesť odstrániť, ale prišiel jej dať zmysel.Photo: Svätú omšu celebroval otec kardinál Jozef Tomko spolu s emeritným arcibiskupom Jánom Sokolom a emeritným biskupom Dominikom Tóthom a ďalšími kňazmi.Photo: Pri stretnutí pomáhali naši dobrovoľníci.Photo: Spievame na slávu Božiu.Photo: Obetné dary: kríž, ktorý držala v rukách umierajúca s. Bernadeta a ruženec.Photo: Obetné dary: baránok a tŕňová koruna.Photo: Obetné dary: svieca.Photo: Obetné dary: chlieb a víno.Photo: Obetné dary: 40 ruží - 40 rokov Rodiny Nepoškvrnenej.Photo: Ruže potom dostali naši chorí.Photo: Vzácni hostia na stretnutí Rodiny Nepoškvrnenej.Photo: Otec kardinál Tomko dostal na poďakovanie obraz Nepoškvrnenej.Photo: Sestra Alica ďakuje všetkým prítomným.Photo: Modlitba svätého ruženca.Photo: Kostol Sedembolestnej Panny Mária v Martine.