71 Photos - May 14, 2013
Photo: Photo: Thêu chữ thậpPhoto: Tranh thêu chữ thập F312Photo: Tranh thêu chữ thập H285Photo: Tranh thêu chữ thập 3D
HQ004Photo: Tranh thêu chữ thập H361Photo: Tranh thêu chữ thập H365Photo: Tranh thêu chữ thập
đồng hồ HQ1228Photo: Tranh thêu chữ thập
"Niên niên hữu dư" mã HQ1279Photo: Tranh thêu chữ thập HQ1416Photo: Tranh thêu chữ thập
Đồng hồ Love Forever Y8092Photo: Tranh thêu chữ thậpPhoto: Tranh thêu chữ thập Y8162Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Tranh thêu chữ thập
"Bữa tiệc của Chúa" mã YHD8053Photo: Tranh thành phẩm thêu chữ thậpPhoto: Tranh thêu chữ thập
Mẫu đơn hồng A258Photo: Tranh thêu chữ thập AL21490Photo: Tranh thêu chữ thập
Mẹ con nàng tiên cá
Mã: AL21592Photo: Tranh thêu chữ thập
"Thiếu nữ phương đông"
Mã: AL22050Photo: Tranh thêu chữ thập 3D
Hoa Tulip D1020Photo: Tranh thêu chữ thập 3D
"Thiếu nữ ôm bình"
Mã: D1075Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Bóp thêu chữ thập
AL26070Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Tranh thêu chữ thập đồng hồ Love Forever Y8092Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Tranh thêu chữ thập Z506Photo: Photo: Photo: