107 Photos - Nov 16, 2013
Photo: Photo: Cà phê chờ lên đường trước nhà Kim Chi
Có cô Vàng tham dựPhoto: Photo: Cà phê chờ lên đường trước nhà Kim Chi
Có cô Vàng tham dựPhoto: Đến nhà thầy ThiPhoto: Đến nhà thầy ThiPhoto: Vợ Chi và cô Thanh (vợ thầy Hạnh)Photo: Cô Hường lâu lắm mới về họp mặtPhoto: Photo: Thầy Đức vẫn khỏePhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Lâu lâu đến nhà thầy Thi, đông vui nhưng hơi haoPhoto: Photo: Ánh đón cháu nội (?) học thêm Anh văn ở nhà thầy ThiPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Thầy Thanh về dự họp mặt lần đầuPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Bạn Huỳnh Hữu Thế (về từ Mỹ) lần đầu họp mặtPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Bạn Huỳnh Hữu Thế (về từ Mỹ) lần đầu họp mặtPhoto: Photo: Photo: