16 ảnh - 2 thg 3, 2013
Ảnh: Chào mùng thầy Phạm Anh Tuấn về VN ăn TếtẢnh: Chào mùng thầy Phạm Anh Tuấn về VN ăn TếẢnh: Chào mùng thầy Phạm Anh Tuấn về VN ăn TếtẢnh: Ảnh: Ảnh: Ảnh: Ảnh: Ảnh: Tại nhà thầy SươngẢnh: Ảnh: Ảnh: Thầy Sương và bà xãẢnh: Ảnh: Ảnh: Ảnh: