28 Photos - Oct 27, 2012
Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Skibsværft og olierafinaderi i områdetPhoto: Photo: COVRA.NL Den gule bygning er deres højradioaktive lagerbygningPhoto: Bemærk ventilationsskorstene, det højradioaktive affald skal køles i ca. 100 år.Photo: Photo: Der er mange dansk møller i området, ejet af kraftværket.Photo: Atom & kul kraftværk er nærmeste naboPhoto: De gule brikker er eksempel på hvordan tønden til venstre bliver trykket sammenPhoto: Eksempel på mærkning af tønder efter strålingniveauPhoto: Photo: Photo: Photo: I disse container er flydende affald, som kan opbevares uden beskyttelsePhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: På covra opbevares en del museumgenstande.Photo: Photo: Dækslerne med rød markering er fyldt opPhoto: Under hver dæksel findes atomaffald indkapslet i glas, hver rør afgiver ca. 2000 wat varmePhoto: Covra, kraftværk og en dansk møllePhoto: