26 Photos - Dec 20, 2011
Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: I formiddag ankom dronning Sonja Malakoff videregående skole i Moss, for å dele ut Dronning Sonjas skolepris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for inkludering og likeverd.
-?Dette er første gang en videregående skole får denne prisen, og det er veldig flott, sa dronning Sonja.
Rektor Bente Lis Larsen sa hun takker for prisen med stor glede og ærefrykt:
-?Det er flott med gode resultater. Men like viktig er at vi har tro på at alle kan utvikle seg. Vi tror på tilpasset opplæring her hos oss. Vi takker for prisen med stor ydmykhet, la rektor til.
Malakoff har nærmere 1000 elever. Rundt 170 av dem er minoritetsspråklige. Over 30 språk er representert blant elevene der. De siste 10 årene har skolen drevet systematisk arbeid for integrering og inkludering og mot mobbing, vold og rasisme.
Les mer om dronningbesøket på Malakoff i papirutgaven av Moss Avis i morgen.

Dronning Sonja delte ut prisen til rektor Bente  Lis Larsen, elevrådsleder Ina Marie GuttulsrødPhoto: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.Photo: Dronning Sonja ankom Malakoff skole og overrakte Dronning Sonjas pris 2011. Malakoff får prisen for sitt arbeid for likeverd og inkludering.