19 Photos - Mar 18, 2013
Photo: Funne i hagen min i mai, men dette er ein viltveksande art i Norge.Photo: Også dette treet veks i hagen min, men det vart opprinneleg "importert" frå Loftseik utanfor Tønsberg.Photo: Står i skråninga rett ovanfor huset mitt. Er fotografert i mai.Photo: Veks vilt mange stader på gården. Dette eksemplaret står bak carporten.Photo: Veks mange stader i kommunen der det er varmt og lunt. Dette treet står i hagen min og bildet er tatt i mai.Photo: Hestespreng funnen ved Kjøsnesfjorden i Sunnfjord i juni 2012. Har også funne ein bitteliten plante i Gaupne - men denne var så mykje finare. Namnet har den fått grunna at planten er giftig og gir kolikk hjå hestar.Photo: Einstapen er flottast på hausten då den står i gule haustfargar. Namnet har den fått sidan den veks ein og ein bortetter marka.Photo: Sisselrot er vintergrønn. Denne er funne i Gaupne, langs jostedøla, 25. april 2013. sisselrot har vore brukt som medisinplante.Photo: Namnet har den fått grunna formen der dei to bakerste delane heng som to vinger. Funne i Gaupne 18. mai 2012Photo: Bilda er tatt 24. mai og 1. september 2012 langs Engjadalselva i Gaupne.Photo: Funnet 18. mars 2013 i Råaberget - så denne er vintergrønn og dermed en svartburkne.Photo: Firblad funnet 6. juni 2012 langs Jostedøla i Gaupne.Photo: Fant denne langs Joestedøla ikkje langt frå Åsmo 19. mai.Photo: Funne 18. mai 2012 langs Jostedøla. Er ordentleg lodden så namnet passar bra.Photo: Furuvintergrønn funnet tidlig i juli i råaberget - eneste stedet jeg har funnet den her i kommunen.Photo: Fjellsnelle funnet ved turtagrø i begynnelsen av juli. Ca. 950 meter over havet.Photo: fjellsyre vokser det mange steder, men denne er funnet ved Turtagrø ca. 950 meter over havet.Photo: Visste den vokste i Luster, men måtte lete en del før jeg fant den ved skytebanen i Gaupne. Den blomstrer i midten av juni.Photo: Funne i grøfta i Råaberget 14. juli.