29 Photos - Jun 20, 2012
Photo: Prince of Tone!Photo: Photo: Everything is BIG!Photo: Photo: Prince of Tone on Pedaltrain mini with Eiji KadotaPhoto: Prince of Tone on Pedaltrain miniPhoto: MarillionPhoto: Prince of Tone! Eiji KadotaPhoto: NYC guitar shop with Eiji Kadota and AnalogMikePhoto: NYC guitar shopPhoto: NYC guitar shopPhoto: NYC guitar shop with Eiji Kadota and AnalogMikePhoto: NYC guitar shop AnalogMikePhoto: Will Lee / The Fab FauxPhoto: The Fab FauxPhoto: Photo: Photo: Blue Moon Beer, so nice!!!Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: