Photo: قابل توجه علاقه مندان به منطق و فلسفه

بنیاد علمی-آموزشی «مدرسه فلسفه» مدتی است که فعالیت مستقل خود را برای ترویج علوم عقلی آغاز کرده است و تاکنون دانشجویان زیادی در این دوره ها شرکت کرده اند. ثبت نام ترم جدید این کلاس ها شروع شده است. جهت شرکت در کلاس ها می توانید به وب سایت رسمی «مدرسه فلسفه» مراجعه کنید.

🌐 philosophy-school.com
Loading...
آثار و اندیشه های حکیم دینانی
Public
قابل توجه علاقه مندان به منطق و فلسفه

بنیاد علمی-آموزشی «مدرسه فلسفه» مدتی است که فعالیت مستقل خود را برای ترویج علوم عقلی آغاز کرده است و تاکنون دانشجویان زیادی در این دوره ها شرکت کرده اند. ثبت نام ترم جدید این کلاس ها شروع شده است. جهت شرکت در کلاس ها می توانید به وب سایت رسمی «مدرسه فلسفه» مراجعه کنید.

🌐 philosophy-school.com

3 plus ones