26 Photos - Nov 11, 2015
Photo: שכ' אבו ג'בר כובשת את הננחל והארמונותPhoto: תשתיות לבניה בשטח המערותPhoto: מערת גוליתPhoto: הבניה ליד חצר המערהPhoto: Photo: Photo: Photo: בניה חדשה צפונית לארמונותPhoto: Photo: Photo: הקבבוצה ברמונותPhoto: Photo: השכונה על החפירות היתה ריקה יכול להיות שפונתה לבניה עירוניתPhoto: בניה חדשה ול הארמונותPhoto: החפירות, ארמונו של הורדו והבניה החדשהPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: חממות בשטח ארוננו של הורדוסPhoto: נטעות במקום חפירות- הורדוסPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: