20 Photos - Aug 15, 2012
Photo: מערות הקבורה של החשמונאים ביריחוPhoto: Photo: Photo: מבט אל יריחוPhoto: מערות הקבורה של החשמונאים ביריחוPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: הבניה הערבית סמוך לאתר הארכאולוגיPhoto: Photo: מקווה טהרה בכניסת אזור הקבריםPhoto: מקווה טהרה בכניסת אזור הקבריםPhoto: מקווה טהרה בכניסת אזור הקבריםPhoto: מערות הקבורה של החשמונאים ביריחוPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: