1 Photo - Aug 12, 2014
Video: 2014 08 06 Về Việc Chi Cục Thuế Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh , Bổ Xung Văn Bản Số 2340 / CCT Ngày 29 / 07 / 2014 . Như Vậy , 02 Biên Bản Làm Việc Còn Lại Như Tôi Đã Kể Trên Dùng Vào Mục Đích Gì ? Yêu Cầu Kiểm Tra Xác Định Rõ :  Có 02 Biên Bản Làm Việc Hay Có 04 Biên Bản Làm Việc Ngày 06 / 06 / 2014 Để Tôi Có Thể Bổ Xung Thêm Cơ Sở Của Tôi ....Còn Việc 02 Tờ Thông Báo Đóng Thuế Của Năm 2014 Như Đã Kể Trên . Đây Là Ý Kiến Chỉ Đạo Của Cấp Trên Để Làm Rõ Trách Nhiệm , Hay Đây Là Việc Làm Tự Ý Của Ban Điều Hành Khu Phố Long Hòa Để Dùng Bản Sao Có Chữ Ký Sống Của Tôi , Chèn Nhét Thêm Chữ '' Thị '' , Để Lập Hồ Sơ Lưu Trữ Nội Bộ Xảo Trá Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó...Bởi Vì Khi Tôi Tới Kho Bạc Nhà Nước Quận 9 Đóng Thuế Thì Nhân Viên Ở Đây Bắt Buộc Tôi Phải Về Phường Đóng Nộp Thuế Là Điều Sai Trái Với Quy Định Của Pháp luật , Và Cho Thấy Rõ Thông Báo Đóng Thuế Bản Sao Có Chữ Ký Sống Của Tôi Đã Dùng Vào Mục Đích Khác Và Tiếp Tục Lưu Trữ Xảo Trá Nội Bộ Sai Trái .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6046230514316110305

2014 07 29 MVI_0149 Văn Bản Số 2340 / CCT
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6046685690346581825