1 Photo - Jul 10, 2014
Video: VID_08072014_0000051 Tại Đài Tiếng Nói Nhân dân Không Có Tiếng Nói Giúp Đỡ Người Dân , lần 4 trả lời như vô hồn vậy , không cho lịch ĐBQH tiếp xúc cử tri trong khi tôi nghe chính đài mới nói hơn 5 giờ sáng cùng ngày .