1 Photo - Jul 10, 2014
Video: VID_04072014_0000045 Tại Chi Cục Thuế quận 9 vẫn chưa cho thông báo đóng thuế của năm 2014 .