1 Photo - Jul 10, 2014
Video: VID_30062014_0000038 Tại Đài Tiếng Nói Nhân Dân - ông Sang Ban Biên Tập cũng không cho biết lịch HĐND và ĐBQH tiếp xúc cử tri - Nhận đơn rồi trốn mất tâm luôn .