1 Photo - Jul 10, 2014
Video: VID_30062014_0000036 MTTQ quận 9 che dấu lịch HĐND và ĐBQH tiếp xúc cử tri trả lời sai trái .