12 Photos - Oct 16, 2014
Photo: Photo: new nAga patam - for thirumaN kAppu (UrdhvapuNdra dhAraNam) - submitted by srIperumbUthUr kidAmbi kaNNan swamyPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: