17 Photos - Jul 19, 2013
Photo: Three to four days to complete the loop.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: