62 Photos - Aug 12, 2008
Photo: Photo: 1934 Postkort af Odense Roklub.Photo: Bådebygger Walther Krum NielsenPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: UDPLUK : § 1. Under Roning skal Holdene være iført ensartet Rodragt: Hvid Trikot – paa Brystet Klubbens Stander – mørkeblaa Robenklæder eller grøn Træningsdragt. Ved Brug af Kombination skal anvendes Skridtbind.  Roning med nøgen overkrop maa ikke finde Sted paa Kanalen. Naar Roerne færdes i Land, skal de være iført ensartet Paaklædning: hvide eller graa Benklæder, hvid Sweater eller Skjorte – paa Brystet Klubbens Stander – samt eventuelt blaa Jakke eller Klubjakke.
Træningsdragt maa ikke anvendes som Landgangstøj paa offentlige og beboede Steder.
Det er ikke tilladt at færdes i klublokalet og paa Altanen i Rodragt.
§14 Det er forbudt at efterlade Rotøj og Langtursgrejer i Lokalerne. Efterladte Genstande konfiskeres og udleveres kun ved Henvendelse til Materialforvalteren imod Betaling af 25 Øre pr. Stk. Ikke afhentede Genstande sælges paa Auktion ved Sæsonens Slutning. Værdigenstande og Penge bør under Roture opbevares i aflaaset Skab. 
§16 Bøder  anmeldes til Kasseren og betales paa Anfordring til ham.Photo: Photo: Photo: Photo: 1930-erne. Tysklandspokalen - en vandrepokal. Blev hvert år tildelt de dansk rohold med flest roede kilometer i Tyskland. Odense Roklub modtog pokalen til ejendom, da den da var blevet vundet 3 gange (1934, 1936 og 1938). 1932 Nyborg, 1933 DSR, 1937 Hellerup, 1935 Damernes Roklub Kbh. Billedet blev foræret af af "Berlin West".Photo: 1939 Tyske langtursroere forlader Odense Roklub med kurs mod fjorden.Photo: Ungdomsroernes stander er sandsynligvis blevet designet i 1930-erne.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: 1939 Odense RoklubPhoto: 1939 29. juni. Tyske flag på både og i flagstangen.Photo: 1939 29. juni. Fire både med tysk besætning drager Fyn rundt. Første mål er Hasmark.Photo: 1939 Hans Kurt Mühlbrandt, Ruderclub Germania Tegel, født 28. september 1908. Deltog i Fyn Rundt Turen arrangeret af Fynskredsen. Fandt en dansk pige på turen Ester Lund, Nyborg som han blev gift med i marts 1941.Photo: Sandsynligvis en ”kreds-stander”, som blev udvekslet med de fynske roklubber. I scrapbogen er flere standere malet i hånden sandsynligvis af H. Krom Nielsen selv.Photo: 1939 5. juli i Kerteminde RoklubPhoto: Photo: Photo: Scrapbog om turen Fyn Rundt af udarbejdet af H. Krum Nielsen. Den indeholder fotos, avisartikler, tegninger af standere, håndskrevne digte, sange, tryksager vedr. middage mm. Det fremgår at yngste deltager fra 17 og ældste var 65. Bogen er indleveret til Odense Roklub i år af pårørende til Walther Krum Nielsen, som døde i sommeren 2007. Han var bådebygger frem til starten af 1980-erne i Odense Roklub.Photo: Den 25. juni – 5. juli 1939 gennemførtes en fælles langtur for 18 tyske og fire danske roere rundt om Fyn. Roerne kom fra otte tyske klubber i Berlin-området. Turen blev arrangeret af Fynskredsen og blev ledet af Frits Schultz (fmd. Odense Roklub) samt H. Krum Nielsen. Yderlige fra Odense deltog Jørgen Schultz og Erik Schultz, som udgjorde ”reserve-roerne” i de fire 4-årers inriggere, som der blev anvendt.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: