60 Photos - Mar 21, 2008
Photo: Odense Roklubs Venners logoPhoto: Photo: Odense Roklub 1928. Da TORT blev stiftet dette år bestod klubben af 93 aktive roere samt 37 passive – alle mænd. Roklubben lå på Norges Kaj, hvor den store FAF bygning i dag ligger.Photo: Grand Hotel i Odense var mødested for mange af de første møder i TORT i 1928. I foreningens forhandlingsprotokol er første notat: Torsdag den 30. august 1928 mødtes følgende 6 aktive Medlemmer af Odense Roklub: C. Friis, Arnold Nielsen, Sv. Rasmussen, F. Schultz, E. Ulskov-Hansen, E. Wodschoug på Grand Hotel for at drøfte Muligheden af at skabe bedre Kaar for Roidrætten i Odense. Der var fuld Enighed for at danne en Sammenslutning med dette Formaal, og det vedtages at kalde foreningen: TORT. (Til Odense Roidræts Trivsel).Photo: Industripalæet (med flag) i Odense var stedet, hvor Odense Roklub blev stiftet i 1904. Det blev også stedet, hvor en del af støtteforeningens møder i 1930-erne blev afholdt.Photo: Bagside af afholdsforeningen Hvide Kors´ballotationsboksPhoto: Ballotationsboks. En sådan blev sandsynligvis brugt af TORTs medlemmer, når der skulle stemmes om optagelse af nye medlemmer. Den viste boks blev brugt af den nu nedlagte afholdsforening i Ringe (Hvide Kors) 1899 - 2001.Photo: TORT – GOR. Forhandlingsprotokol. Påbegyndt 1928 af Emil Ulskov-Hansen. Et klenodie for den historisk interesserede. Bogen består hovedsalig af håndskrevne notater om møder, selskabelige arrangementer, generalforsamlinger og gaver givet til Odense Roklub. Men der er også indsat fotos, avis- og klubbladsudklip.Photo: Photo: 1928 Optagelseskriterier TORT: Optagelse sker efter Forslag af et Medlem. På Medlemsmøde foretages Forhandling og Ballotation. Hvis 20% af de mødte Medlemmer (eller derover) stemmer imod, kan Optagelse ikke finde Sted. Vedtages Forslaget tilstilles af vedkommende Opfordring til at indtræde i TORT.Photo: Photo: Photo: Photo: 1928 E. Urskov-Hansen, kasserer og medstifter af TORT.Photo: 1932-1933. F. Schultz, formand for G. O. R.Photo: 1933-1942 Antonius Andersen, formand for GOR.Photo: 1942 - 1944 Rasmus Jørgensen, formand for GORPhoto: 1944 - 1952 Claus Hansen, formand for GOR.Photo: 1952 - 1955 Aage Pedersen, formand for GOR.Photo: 1967 - 1976 Jørgen Stærmose, formand for GORPhoto: 2009 Carina Korsgaard. Årets roer i Odense roklub. Valgt på grund af hendes stærke engagement i ottertræningen både på dame- og herresiden.Photo: 1976 -1995. Henning Langhoff, formand for GORPhoto: 1995 - 2002 Kaj Jacobsen, formand for GORPhoto: 2002-2006. Jens Oluf Hansen, formand for GOR/ORVPhoto: Morten Larsen, fmd. for ORV 2006 -Photo: Aase Johannessen blev den første kvinde i GOR. Det er usikkert hvornår at indmeldelsen skete, men det var sandsynligvis i 1991, da der i forhandlingsprotokollen står at der for første gang var kvindelig deltagelse med ved dette års generalforsamling. Om den første tid i GOR fortæller hun: ”De gamle havde hvert år en inspektionstur. Først sad de i roergometer, derefter var der lægeundersøgelse og så en sejltur. Under turen blev de som regel ret våde indenbords af snaps ol. Det lød jo meget sjovt, så jeg meldte mig til - men fik at vide, at turen kun var for mænd. Efter nogle år blev jeg inviteret til deres julesammenkomst.”Photo: Ikke alle var værdige til at blive medlemmer af TORT. Ved foreningens 2. møde den 13. september 1928, blev buntmager Victor Jentzch´s (Odense Roklubs formand 1922-1924) kandidatur drøftet. Desværre nød han ikke den fornødne respekt. En ballotation blandt de tilstedeværende afgjorde, at den tidligere formand måtte indtage den skamfulde plads uden for foreningen. Optagelsesformen var tidstypisk; i tv-serien ”Matador” lider Kristen Skjern samme skæbne som Victor Jentzch ved ikke at blive balloteret ind i borgerforeningen i Korsbæk.Photo: Rikke Andersson. Siden 1963 har Årets roer været kåret ved støtteforeningens generalforsamling. I 2008 tilfaldt hæderen Rikke Andersson. Begrundelsen for valget var at hun altid stod parat til at hjælpe til med det praktiske arbejde i roklubben; herunder ledelse af vintergymnastikken, kanininstruktion samt køkkenhjælp. Hertil skal lægges, at hun altid gør det med et smil og positiv indstilling.Photo: 1930-erne. Restaurant Næsbyhoved Skov er blevet benyttet til adskillige selskaber gennem tiden ved GORs og ORVs selskabelige arrangementer.Photo: 1961 En tradition fødes: Sejltur på kanalen inden frokosten i klubhuset og kegleturneringen.Photo: GOR-standerenPhoto: Vinder-kegle brugt ved årlige kegleturneringer i GORPhoto: Årets roer – udsat af G. O. R.
Vandrepokal modtages for en ekstraordinær indsats til gavn for klubben.
1963 Børge Egon Frederiksen
1964 Alex Thordrup Nielsen
1965 Kai Verner Mattesen
1966 Kirsten Michelsen
1967 Knud Pedersen
1968 Bent O. Johansen
1969 Conny Holst
1970 Finn Hansen og Peter Larsen
1971 Holger Jensen
1972 Sara Andersen
1973 Jens Oluf Hansen
1975 Grethe Wellejus
1976 Bent Aage Nielsen
1978 Flemming B. Jørgensen
1979 Carl Lohmann Frederiksen
1980 Jette Sørensen
1981 Søren Øvlisen
1982 Joan Nielsen
1983 Peder Dallmann
1984 Frank Jensen
1985 Søren P. SundstrupPhoto: Robert Jensen statuettePhoto: 2006 Juni. Inspektionen blev afholdt i den næsten færdige hytte i Jørgensø.Photo: 2008 Årets roer Rikke AnderssonPhoto: 2006 Årets roer Mette UtzonPhoto: 2007 Årets roer Flemming JensenPhoto: 2006 Plakat med formålet at skaffe flere medlemmerPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: 1985 GOR inspektion.Photo: Mette Utzon, kasserer i Odense Roklubs VennerPhoto: Hanne Gedsø. Sekretær i Odense Roklubs VennerPhoto: 2006 Bestyrelsen for Odense Roklubs Venner. Sekretær Hanne Gedsø, formand Morten Larsen, kasserer Mette UtzonPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: