221 Photos - Mar 28, 2010
Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Krzyże wyznaczały dawny koniec wioski i miały chronić ją „od złego”.Photo: Photo: Photo: Photo: Prywatny skansenPhoto: Photo: Photo: Replika pomnika marsz. Józefa Piłsudskiego ustawionego 12 maja 1936 r. przed szkołą z lat 30-tych XX w.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: В ОЗНАМЕНОВАНІЕ СВЯЩЕННАГО - КОРОНОВАНІЯ - ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ - ВЕЛИЧЕСТВЪ - НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА - И СУПРУГИ ЕГО - ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО - ВЕЛИЧЕСТВА - АЛЕКСАНДРЫ ФЕОДОРОВНЫ - 14 МАЯ 1896 ГОДА

DLA UPAMIĘTNIENIA ŚWIĘTEJ - KORONACJI - ICH CESARSKICH - WYSOKOŚCI - MIKOŁAJA ALEKSANDROWICZA - I JEGO MAŁŻONKI - JEJ CESARSKIEJ - WYSOKOŚCI - ALEKSANDRY FIODOROWNY - 14 MAJA 1896 ROKUPhoto: Photo: Krzyż ustawiony dla upamiętnienia przez wieś przejazdu cara Mikołaja II.Photo: Photo: Zespół cerkwi prawosławnej p.w. św. Jana Teologa wzniesiona w 1771 roku z fundacji Izabeli Branickiej, starościny bielskiej.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: PlebaniaPhoto: Drewniany spichlerz przy domu duchowieństwa prawosławnego XIX w.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Zespół cerkwi prawosławnej parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego (cerkiew murowana 1873-1876, ogrodzenie z bramą murowane, druga polowa XIX w.).Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Kapliczka prawosławna św. Jerzego drewniana z 1888 r. Zlokalizowana obok rzeczki przy wjeździe do wsi. Mieszkańcy nazywają ją „Makowieja” gdyż w dniu święta 7 Braci Machabeuszy tzw. Makowieja (14 sierpnia) do źródełka udawały się pielgrzymki mieszkańców.