98 Photos - Oct 3, 2013
Photo: Csorba emléktáblája és örök városaPhoto: A középső ablak helyén volt a Csorba ház zöld bejárati ajtaja. A lépcső a szuterénhoz és a kertbe vezet...Photo: Íme, a zöld bejárati ajtó, nyitva. Előtte Csorba egyik "német" unokája, Prell Bianca, a szomszéd (Páldi Géza, a mai tulajdonosok édesapja) kutyájával.Photo: Az eredeti tulajdonos, akinek kései utódai most visszavásárolták Csorbéktól a kertet és a házat, a Mecsek Egyesület egyik alapító tagja volt.Photo: A bejárati ajtó és a szuterén ajtaja (az is zöld volt;) alulról. Ebből a képből csak a lépcső maradt meg... az is erősen felújítva. (Van egy rövid fekete-fehér videorészlet, amelyen Csorba Győző éppen innen indul a városba. A felvétel  elérhető ezen a címen: http://www.youtube.com/watch?v=iPp2MUxjDdgPhoto: Csorba szomszédjának, az eredeti tulajdonosnak a kertje a Csorba telek és kert bejárata felől.  A Csorba kert ugyanilyen vadregényes volt.Photo: Ugye, mondom: "vadregény" a Csorba kertben, az 1990-es években. (Korábban azért kicsivel rendezettebb volt a "regényesség". Olyan költői;)Photo: Az ünnepre érkező első látogatók, egy unoka és egy dédunoka, a ház felé tart... csak valaki még jönne utánuk. Krekáné Hajdinák Szilvia és Kreka Miklós.Photo: Körülbelül itt áll az előző képen Szilvi és Mikike...Photo: A dédunoka felfedező úton 1.Photo: Itt pedig az egyik unoka, Hajdinák Évike (Mikike egyik nagynénje) a kertben kb. ugyanott, az 1980-as évek végénPhoto: A dédunoka felfedező úton 2. (Ld. előző képen nagynénit;), majd a következő képen...Photo: nagyjából az előző helyen, kicsit más szögből,  Csorba Győzőt, az 1970-es években.Photo: Unokák egymás között: Krekáné Hajdinák Szilvia és Pintér Bálint, mellettük Bálint kisebbik fia, Ádám, azaz egy másik dédunoka. A Csorba háznak nem volt terasza, a szuterén is jóval kisebb volt. A következő képen ...Photo: ... Csorba, a jó gazda büszkeségével, éppen a "terasztalan" szuterén előtt megy el. (Az előző kép iránya dél-észak, ezé kelet-nyugat;)Photo: A ház képe, 1996 -ból... Itt is jól látszik a "vadregény". Fönt a nyitott ablak Csorba dolgozószobájáé.Photo: A Csorba ház két "változatban".Photo: Dédunoka felfedező úton 3.Photo: Ez pedig hidegebb, de biztonságosabb, mert felügyelet alatt végzett felderítőút, nagyjából ugyanott, mint, ahol Mikike, a dédunoka járt előbb. A hóember mellett Pintér Bálint, az első unoka, az előbbi és későbbi képeken már családapaként látható, a hóember mögött Csorba Noémi, Csorba középső lánya, karjában Viola, aki nincs az új képeken, mert Olaszországba ment férjhez...Photo: Gyarapszik a látogatók csoportja. Balról: Pintér Bálint, Pintér Ádám, Pintér László, mögötte ifj. Halász Miklós, Krekáné Hajdinák SzilviaPhoto: Pintér Ábel, az egyik unoka és Szelestei Zsófia a kertben. Ábel sokszor járt ott, Zsófia most ismerkedik...Photo: Gyere, mutatom tovább mi van még...Photo: Csorbának nem kell az utat mutatni: három lánya, Eszter, Noémi és Zsófia jól ismerte a kertet és a házat. (Zsófia nincs az új képeken, ő Németországba ment férjhez. De szétszaladt a család!) Érdemes megfigyelni a fotó szimbolikáját: a költő felesége, Margitka, vagyis a családnak Ancika, éppenhogy csak látszik a jobb sarokban a levelek között. Valóban ilyen volt: ő volt a "háttérember": a háttérben meghúzódva, mindig mosolyogva óvta családját, kertjét, házát... Akár jelmondata is lehetett volna: Csak soha előtérbe nem kerülni!Photo: Az ajtóban Csorba legidősebb lánya, Hajdinákné Csorba Eszter, a lépcsőn Pintérné Csorba Noémi. Az ajtó mögött a szomszéd kerti háza.Photo: Itt pedig Csorba és felesége a kertben, Zsófia lányukkal. (A kép az 1970-es évek elején készült, Zsófia kedvéért került a válogatásba;))Photo: A csodálatos fügefa és termése.Photo: Ez pedig az öreg kajszifa, két ágán két veréb: balról: Pintér Bálint, jobbról Pintér Viola. (Kb. 1980-81.) Ja, a kép az őszi kertet mutatja, amiről Csorba olyan szép verseket írt... Panel és megtámasztott fa...Photo: Ez a hátsó lépcső és a hátsó bejárat. Itt kevéssé változott a helyzet, csak a fügefa nőtt még nagyobbra és a az ajtókat, ablakokat cserélték újra.Photo: Ez az előző képen látható lépcső fölötti hátsó kisudvar, a szőlőlugassal, az öreg Csorba Győzővel és másik német kisunkájával, Christiannal, kb. 1982 körül.Photo: Ezek már az új tulajdonos leanderei. (Csorbának nem volt leandere.)Photo: Ez pedig talán ott készült, ahol az előbbi képen látható leander van most: Csorba, előtt balról: Pintér Viola, Hajdinák Szilvia, Prell Christian, Hajdinák Évike, Hajdinákné Csorba Eszter, az idősebb Csorba lány... Prell Christian mögött, erősen takarva, Pintér Bálint... A kép 1982 körül készült.Photo: Staub Ernő, az Emléktábla ügyének fő mozgatója éppen Csorba Noémit kérdezi a Csorba ház és a szomszéd egykori közös kapubejárójában, a szomszéd "mindenes faháza" mellett: Az volt Csorba háza, ott lent? Fönt a kapuban és az utcán az avatásra gyülekezik a közönségPhoto: Várakozó állásponton: Pintér Bálint, Pintér Ádám,  ifj. Halász Miklós. A kapuban Pintér László várja az érkezőket.Photo: Az előtérben Pintér László és Arató Gábor, a régi-régi szomszéd az utca túloldaláról. Háttal Szelestei Zsófia és Pintér Ábel, följebb ifj. Halász Miklós mosolyogPhoto: A tábla még letakarva, a vendégek gyülekeznek a Damjanich utca 17-19. kapujában.Photo: A kapuból Staub Ernő szemlélődik: Mindenki itt van? Kezdhetjük?Photo: A vendégek egy csoportja a tábla előtt, ők is...Photo: és a mikrofon meg a hangszóró is erősen várják már az előadót...Photo: ... miközben a vendégek egy másik csoportja jókedvűen beszélget. (Sok hölgyet és urat ismerek ismerek a képeken, de csak a "közszereplőket" és azokat "nevezem néven", akikről azt gondolom, nem fognak személyiségi jog megsértéséért beperelni;) A szemüveges, fehér ruhás hölgy mellett Takács Ferenc és dr. Sárvári Csaba áll, kettejükről majd később... Leghátul világos kabátban, "majdnem háttal"  Drinóczi Ildikó, mellette bordó (?) pelerinben Fűkőné Herceg Helga, a Csorba Győző Könyvtár Csorbához hű könyvtárosai...Photo: Az előtérben fehér kabátban Bagossy László a szavalók tanára, a kapu oszlopa mellett fehér pulóverben Halmosné Czigelédi Judit, Staub Ernő csoportjának jogtanácsosa, a "táblaügy" összes adminisztrációjának vezetője.Photo: Érdekes látkép a Damjanich utca "tetejéről": a székesegyház a kép fő témája, de éles kontrasztként  balra a "modern"  lámpaoszlopok, jobbra a háttérben pedig az erőmű tornyai rontják az összképet...Photo: Ugyanaz  látkép, néhány pécsi háztetővel bővítve...Photo: Középen Csorba Noémi Kalányos Katalinnal a Csorba Győző Könyvtár régebbi igazgatójával (háttal) beszélget.Photo: Rokonok egymás közt. Hajdinák Miklós (háttal), Csorba Eszter férje, id. Kreka Lászlóval és feleségével beszélget. Az ő fiuk, ifj. Kreka László (a fotók készítője) Hajdinák Szilviának, Hajdinák Miklós első lányának a férje.Photo: Ifj. Halász Miklós (Csorba egyik unokaöccsének idősebbik fia) Kalányos Katalint üdvözli, a háttérben Staub Ernő magyaráz.Photo: Takács Ferenc, az utca túloldalán lakó másik szomszéd, a Nevelési Központ Könyvtárának igazgatója Csorba Noémivel beszélget.Photo: Előttem az utódom: Háttal Kalányos Katalin, a Csorba Győző Megyei Könyvtár volt, szemben Szabolcsiné Orosz Hajnalka a könyvtár jelenlegi igazgatója. Csorba Eszter volt főnökével, Katalinnal beszélget, miközben mindenki továbbra is az előadóra vár...Photo: A kép jobb szélén Halmos Gábor, a Tüke alapítvány kurátora, kinek igen nagy érdemei vannak a tábla megvalósításában. Balra sötétkék pulóverben Czuczor József, egykori szomszéd és felesége Csorba Noémivel beszélget. Leghátul Fűkőné Herczeg Helga a Csorba Győző Könyvtár osztályvezetője.Photo: ifj. Halász Miklós Csorba Eszterrel, Czuczor Józseffel (szemben) és feleségével, valamint Kalányos Katalinnal (háttal).Photo: Csorba Noémi Szabó László professzorral és feleségével beszélget.Photo: Ugyanaz a "hármas" kicsit más szemszögből.Photo: Középtől kissé balra fehér kabátban, sapkában Kerényi János a Tüke Alapítvány elnöke, a jobb sarokban az operatőr mellett Halmos Gábor, mellette háttal Szabó László és takarva a professzor felesége.Photo: dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, a pécsi közgyűlés kulturális bizottságának elnöke avató beszédét mondja. A kép bal szélén Szabolcsiné Orosz Hajnalka a Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatója.Photo: Hoppál Péter beszédét mondja.  Baloldalt dr. Újvári Jenő, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának nyugdíjas igazgatója, volt pécsi alpolgármester.Photo: A fotós az előadás közben is dolgozik. Ifj. Halász Miklós a Fűkőné Herceg Helga mögött álló fiatalembert fényképezi, aki pedig ismerőseim szerint nem más, mint Vári Attila, Pécs kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázója, aki közelmúltban vonult vissza az aktív sportolástól, s a Pécsi Non-Profit Sport Zrt vezetőjévé nevezték ki. Nagy sportoló, nagy költő, ha találkozik... Köszönjük, hogy a pécsi sportvezetés is képviseltette magát az avatón.Photo: Dr. Hoppál Péter beszédét hallgatva.Photo: A háttérben Staub Ernő figyeli az előadót.Photo: Arcok a hallgatóságból: Csorba Eszter, Kalányos Katalin, Czuczor Józsefné.Photo: Közben a kapubejáróban (fentről lefelé): Keresztúri József a Pécsi Városi Könyvtár nyugdíjas igazgatója, dr. Újvári Jenő, Kreka Miklós az egyik dédunoka, Pintér Ábel az egyik unoka, erősen takarva Páldi Gézáné, Sára asszony, a régi-új tulajdonos, kinek a kapu és az udvar meg a kert látogatók előtti megnyitása és az avatás utáni kedves kerti fogadás engedélyezése, szervezése köszönhető.Photo: A sapkás férfiú Kovács Csaba pécsi születésű jelenleg Tiszanánán szolgáló református lelkész, a pécsi irodalom és művészet jó ismerője, Csorba és Bertók László kiváló tisztelője látható. A kép jobb oldalán Perjésné Vendel Terézia dr., a PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar egyetemi docense, Csorba vereseinek kedvelője hallgatja az előadót.Photo: A kerti hallgatóság még egyszer: dr. Újvári Jenő, Kreka Miklós, erősen takarva Pintér Ádám, Szelestei Zsófi, mögötte erősen takarva Arató Gábor, Pintér Ábel.Photo: Ágoston Zoltán irodalomtörténész, a Jelenkor folyóirat főszerkesztője emlékezését olvassa.Photo: dr. Hoppál Péter és Staub Ernő Ágoston Zoltánt hallgatja.Photo: Ágoston Zoltán emlékezik...Photo: ... Kovács Csaba, Kreka Lászlóné és Hajdinák Miklós elmélyülten hallgatja.Photo: A 17-es szám volt Csorbáék házszáma... Az emléktábla a 19-es számú ház kőkerítésére került, mivel Csorbáéknak csak kapubejárója volt az utcafront felől, kerítése nem.Photo: Staub Ernő a "műsorvezető", új "szereplőt" szólít.Photo: Csorba Győző Séta és meditáció c. versét mondja Bagossy László tanítványa...Photo: ... még mindig;)
(A Séta és meditáció című vers Csorba vallomása városáról, ebből való a táblán olvasható idézet is. A nagy vers sok előadót megihletett, maga a költő is hanglemezre mondja. A cím, melyen a vers felvételei elérhetők:
http://www.csorbagyozo.hu/?q=node/579 )Photo: A kép közepén Hajdinák Miklós, mellette lehajtott fejjel Kovács Csaba, előttük Csorba Eszter, Miklós felesége.Photo: A kerítésnek támaszkodva hallgatja a szavalót Kreka László, az előtérben Csorba Noémi és dr. Szabó László.Photo: Pintér László... úgy jön, mint aki éppen elmegy..., de nem, sőt...Photo: inkább marad és beszélni kezd, olyannyira, hogy Pintér Bálint "Jézus, fiam, hogy öregapád miket beszél! Ne is nézz oda!" fölkiáltással eltakarja fia, Ádám szemét. Mögöttük Pintér Ábel.Photo: Hát ez meg mit csinál? Csorba egyik csengőjét mutatja meg az egybegyűlteknek. Talán Csorba szól így hozzánk a csengő hangjával. Kreka Miklós az egyik dédunoka és Hajdinák Éva az egyik unoka figyel mosolyogva.Photo: "Ez még a csengőt is elhozta!" Csorba Eszter Kalányos Katalinnak...Photo: Elnézzük, hadd bolondozzon még kicsit...
Hoppál Péter, Hajdinák Szilvia, Kreka Laci, Hajdinák Éva, Kovács Dorka, Éva kislánya, egyik Csorba dédunoka a sok közül;) , Szelestyei Zsófia, Keresztúri József, Arató GáborPhoto: Van, akit nagyon meglepett, van akit nagyon elandalított a csengőhang. Halmos Gábor és rokonai;)Photo: Hát ez mennyi csengőt hozott?Photo: Csorbának nagy csengőgyűjteménye volt, lehetett válogatni belőle: néhány darab a Csorba Győző Emlékszobából.Photo: Ágoston Zoltán, Hoppál Péter és Staub Ernő... főszereplők egymás mellett figyelik a csengős mutatványt.Photo: Hát nem csak csengőt rázni tud, még olvas is! Keresztúri József és Arató Gábor szigorú tekintettel figyel a helyes kiejtésre;)Photo: Na, öreg, elég lesz a csengetésből! Hoppál Péter, Hajdinák Éva, Pintér Ábel, Szelestei Zsófia, jobboldalt takarva Keresztúri József.Photo: Még mindig mondja! A kapuban Pintér Ábel, Keresztúri József, Szelestei Zsófia, Arató Gábor.Photo: Kicsit bolond ez a Pintér, vagy nagyon? Hoppál Péter, Pintér Ábel, Szelestei Zsófia Arató Gábor, Keresztúri József és elől a kicsi dédunoka, Kovács DorkaPhoto: Semmi nem tart örökké, még Pintér László emlékezése sem. Végre mindjárt  lehull a lepel!Photo: Még egy kis türelmet!Photo: Már majdnem megvan!Photo: És közös erővel ... sikerült!Photo: Lehet tapsolni.Photo: Már a borostyán koszorú is kész...Photo: Csorba Noémi csendes emlékezése a tábla avatása után...Photo: és Csorba Eszter csendes öröme... (Balról Czuczor József, jobbról Czuczor felesége. A háttérben Kreka Lászlóné, mellette Kovács Csaba.Photo: És az emberek még mindig nem futottak el. Jól tették: az avatás utolsó előtti momentumaként kerti kis "állófogadásra", beszélgetésre, nézelődésre invitáljuk a türelmes közönséget. Erről sajnos nem készült kép, de nyugodtan állíthatom, az emlékezésnek ez a "nem hivatalos" része is jól sikerült. A villányi bor és a pogácsa is egészen jól fogyott;)Photo: Ifj. Kreka László művészi fotója az emléktábláról. 1.Photo: Sárvári  Csaba a PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karának egyetemi docense "műsoron kívül" virágot helyez el az emléktábla fölé. A Pollack matematika tanárai, egykori kedves "kollégák", sok bölcsésznél, irodalmárnál jobban szeretik és értik a költészetet...Photo: Ifj. Kreka László művészi fotója az emléktábláról. 2.Photo: Ifj. Kreka László művészi fotója az emléktábláról. 3.Photo: A kert égigérő fája. Csúcsa mögül talán a költő figyel az emlékezőkre...