151 Photos - Jan 8, 2015
Photo: יהודית עבו עברון והנכדה זוהר יהודיתPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: רפאלה בת יוסף עבו עברון וילדיה זוהר ורוניPhoto: זוהר ורוני הדור השביעי למסורת בית עבוPhoto: ספר התורה העתיק לפני תחילת הטקסPhoto: ספר התורה לפני תחילת הטקסPhoto: אלומה עברוןPhoto: רפאל עבו דור שישי למסורת רעיתו אצילה וילדיהםPhoto: רפאל ואצילה עבוPhoto: Photo: יהודית עבו עברוןPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: רפאלה בת יוסף עבו עברון ובתה זוהר דור שביעי למסורתPhoto: יהודית ואלומה יחד עם ירון המאירי ממשטרת צפתPhoto: Photo: Photo: Photo: רפאל עבו ומיכל עבו דור שישי למסורתPhoto: Photo: הפייטן דני חדדPhoto: אומן הקרלירנט מוסא ברליןPhoto: Photo: Photo: משפחת עבו בריקודים עם בחורים מישיבת נווה שמואלPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: רפאל עבו עם בניו צבי ודניאלPhoto: Photo: Photo: Photo: דני חדד הפייטמן, אמן הקלרינט מוסא ברלין ולהקתוPhoto: Photo: Photo: הרב זמל , סגן ראש מועצת לב השרון  ורפאל עבו ממשיך המסורת בדור השישיPhoto: רפאלה בת יוסף עבו עברון ורפי עבו הדור השישי למסורתPhoto: רפאל עבו עם הרב ביסטריצקיPhoto: יהודית עבו עברון עם ראש העיר מר אילן שוחטPhoto: Photo: Photo: Photo: הרב חיים דרוקמן רוקד עם הרב שמואל אליהו ורפאל עבו ממשיך המסורת בדור השישיPhoto: רפי עבו ממשיך המסורת בדור השישי רוקד עם הרב דרוקמן, הרב אליהו רבה של צפת והרב ביסטריצקיPhoto: Photo: יהודית עבו עברון משוחחת עם אילן שוחט ראש העיר צפתPhoto: Photo: פתיחת הטקס הרשמיPhoto: Photo: Photo: Photo: צבי עבו דור שביעי למסורתPhoto: Photo: Photo: לביא עבו דור שביעי למסורתPhoto: Photo: דניאל עבו דור שביעי למסורתPhoto: Photo: Photo: שהם עבו דור שביעי למסורתPhoto: Photo: Photo: ראש העיר צפת אילן שוחט, מברך את החוגגים בטקס הוצאת ספר התורה המסורתי מבית עבו לצפת תשע"ד, לצדו רפי עבו ממשיך המסורת בדור השישיPhoto: ראש העיר מר אילן שוחטPhoto: הרב שמואל אליהו רבה של צפת מברך את החוגגים בטקס הוצאת ספר התורה המסורתי מבית עבו בצפת למירון. לצדו הרב דרוקמןPhoto: הרב שמואל אליהו רבה הראשי של צפתPhoto: הרב חיים דרוקמןPhoto: Photo: הרב ביסטריצקיPhoto: הרב אשר זמל  רבה של המועצה האזורית לב השרוןPhoto: קונסול צרפת בחיפה מר ז'יל רוז'לונגPhoto: Photo: Photo: Photo: הפייטן הרב שלמה חדד ולצדו אבי חיומה ונחמן עבוPhoto: Photo: פתיחת ארון הקודש ע"י הרב חיים דרוקמןPhoto: Photo: רפאל עבו והרב חיים דרוקמן בהוצאת ספר התורהPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: יצחק ורד (קלרה) ולצדו מאיר כרסנטי מבית הכנסת אבוהבPhoto: שלמה חדדPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: הכליזמר בתחילת התהלוכה בכיכר עבוPhoto: Photo: Photo: תחילת הריקודים והתהלוכה בכיכר עבוPhoto: Photo: Photo: Photo: יהודית עבו עברון מתראיינת לערוץ שבע ומספרת על מסורת בית עבוPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: תהלוכת ספר התורה במסטאות צפתPhoto: Photo: Photo: תהלוכת ספר התורה במסטאות צפתPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: הרב אליהו, עם מוני הרוש , ראש העיר מר אילן שוחט, הרב חדד ויצחק ורד בכיכר דניאל בסוף תהלוכת ספר התורהPhoto: Photo: אילן שוחט ראש העיר צפת, נושא דברים בסיום הטקס ולפני הובלת ספר התורה למירוןPhoto: הרכב המקושט לכבוד ספר התורהPhoto: Photo: Photo: ספר התורה מובא לרפאל עבו לקראת הנסיעה לקבר רשב"י במירוןPhoto: Photo: Photo: סיום התהלוכה וקבלת ספר התורה ע"י רפאל עבו הדור השישי למסורת, לקראת הנסיעה לקבר רשב"י במירוןPhoto: יהודית עבו עברון ונכדיה זוהר ורוניPhoto: Photo: בית הכנסת אבוהב בצפת פרסם מודעת השתתפות מרגשת באבלנו על פטירתו של אבינו, סבנו ודודנו האהוב יוסף עבו עברון, נצר לאחת ממשפחות האצולה הספרדית רבת המעש בעירנו, דור חמישי למסורת הולכת ספר התורה בל"ג בעומר מבית עבו למירון, ומחזיק המסורת יובל שנים. על החתום מאיר חי כרסנטי בשם ציבור המתפללים.