18 Photos - Feb 21, 2015
Photo: שלג בעמיעד, פברואר 2015. צילום תמר גסטרPhoto: שלג בעמיעד, פברואר 2015. צילום רותם שגיאPhoto: שלג בעמיעד, פברואר 2015. צילום שלמה גולןPhoto: שלג בעמיעד, פברואר 2015. צילום שלמה גולןPhoto: שלג בעמיעד, פברואר 2015. צילום שלמה גולןPhoto: שלג בעמיעד, פברואר 2015. צילום שלמה גולןPhoto: שלג בעמיעד, פברואר 2015. צילום שלמה גולןPhoto: שלג בעמיעד, פברואר 2015. צילום שלמה גולןPhoto: שלג בעמיעד, פברואר 2015. צילום שלמה גולןPhoto: שלג בעמיעד, פברואר 2015.  בצהריים נשאר שלג רק בפסגת בצוק.
צילום שלמה גולןPhoto: Devorah's garden this morning
צילמה דבורה בטPhoto: שלג בבית הקברות. צילמה דבורה בטPhoto: בובת שלג הולכת ונמסה. צילום דבורה בטPhoto: בובת שלג שהחזיקה מעמד מהלילה הקודם. צילמה דבורה בטPhoto: שלג בעמיעד, פברואר 2015. צילום נרי גסטרPhoto: Photo: שלג לילי. 
צילם דן נריהPhoto: השלג החל לרדת בערב שבת. צילם דן נריה