1 Photo - Dec 6, 2015
Video: + 2015 10 29 - Movie - 1900545454_20151029090120  :   Khi Tôi Báo Cho Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm Về 15 Cây Trụ Để Chắn lối Trước Cửa Nhà Của Tôi , Có Vẻ Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Của Công Ty Không Có Lưu....
------------------------------------------------

Thế Giới Vẫn Luôn Tốt Đẹp , Luôn Cho Bạn Một Cơ Hội...Và Đã Cho Bạn Nhiều Cơ Hội...Nhưng Thế Giới Không Có Dư Tiền Để Cho Bạn , Để Trợ Cấp Cho Bạn , Để Nghe Bạn , Để Xem Những Văn Bản Báo Cáo Xảo Trá Của Bạn Hết Lần Này Đến Lần Khác...

+ Tìm Kiếm Google : Nguyenkasa  Or  Luuvanminh1979 .

+ My FaceBook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007363187134

+ Truongsinh1979 - 1
https://plus.google.com/u/0/103074479845735618127/posts

+ Blog Truongsinh1979
http://nguyenkasa1978.blogspot.com/

http://luuvanminh1978.blogspot.com/

+ Truongsinh1979.kasa - 2
https://plus.google.com/u/0/108741898459637148902/posts

+ Blog Truongsinh1979.kasa
http://nguyenkasa-luuvanminh1979.blogspot.com/

+ Trananhnguyet020758784 - 3
https://plus.google.com/u/0/105717788311365315386/posts

+ Blog Trananhnguyet020758784
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/

+ MinhLuuVan7 - 4
https://plus.google.com/u/0/117534455640543117049/posts

+ Blog Luuvanminh1979
http://luuvanminh1979.blogspot.com/

+ Music Of The Music .
https://plus.google.com/u/0/collection/oFQbW

+ Garden Of The Garden .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/posts

+ Xem Thuận Năm 2015
https://plus.google.com/collection/MD6dY?hl=vi

+ Xem Nghịch Năm 2015
https://plus.google.com/collection/sxzdY?hl=vi

+ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Vạn Lý Độc Hành
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5932998084351075265

+ Hơn 500 Tài Liệu Chuyên Ngành Dinh Dưỡng Miễn Phí 100 % . Tìm Kiếm Google : Nguyenkasa  Or  Luuvanminh1979 .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums

+ Dinh Dưỡng Và Sức Khỏe .
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/2014/06/dinh-duong-va-suc-khoe.html

+ Tình Yêu - Hôn Nhân - Gia Đình .
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/2014/06/tinh-yeu-hon-nhan-gia-inh.html

+ Lược Sử Luuvanminh1979 :  Kỹ Thuật Học Siêu Tốc - CoLin Rose
http://luuvanminh1978.blogspot.com/

+ Điểm Kinh Nghiệm Của Sự Khởi Tạo
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857696824769515761

+ Tại Vị Trí Của Tôi 1
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857694062005609921

+ Tại Vị Trí Của Tôi 2
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857689007494234961

+ Tại Vị Trí Của Tôi 3
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857687476688214609Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp.Hồ Chí Minh , Ngày....08....../ ...12....../  2015 .


+ ĐƠN KIẾN NGHỊ - LẦN THỨ 7

https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6227379960287833569?authkey=CLK8yqrY1J-UngE


Đồng Kính Gởi  :


- Quốc Hội Việt Nam .
- Chủ Tịch Nước Việt Nam .
- Tổng Bí Thư Trung Ương Đảng .
- Tòa Án Nhân Dân Tối Cao .
- Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .
- Viện Kiểm Soát Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .
- Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh.
- Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Tổng Cục Quản Lý Đất Đai .


Về Việc  :

Tôi Kiến Nghị  Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Nêu Trên ,  Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền , Cơ Quan Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Và Cơ Quan Viện Kiểm Soát Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Đã Hơn 18 Năm Liên Tục Khiếu Nại Cho Đến Ngày Nay Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng :

Thứ Nhất  :  Can Thiệp Khởi Tố Tội Danh Bà Trần Thị Liên , Khởi Tố Những Đại Diện Gia Tộc Giả Trá Không Có Hội Đủ Đầy Đủ Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Và Khởi Tố Tội Danh Tên Võ Văn Cường – Châu Thị Lâu  ( Hàng Xóm Giáp Ranh – Có Dấu Hiệu Đã Giao Dịch Mua Bán Nhà Đất Với Bà Trần Thị Liên ) , Đã Liên Tục Phá Hoại Hủy Hoại Các Tài Sản Giá Trị Lớn Của Tôi Từ Năm 2008 Đến Ngày Nay Trong Khuôn Viên 3012.8 m2 Của Tôi , Và Những Người Đã Giao Dịch Mua Bán Nhà - Đất Của Bà Trần Thị Liên , Tiếp Tục Làm Rõ Các Vấn Đề Liên Quan , Thẩm Định Toàn Bộ Thành Viên Gia Tộc - Gia Phả Của Ông Trần Văn Của Để Giao Trả Lại Toàn Bộ Tài Sản Của Gia Tộc ông Trần Văn Của Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng , Trong Tổng Số Hơn 240.000 m2 Nhà - Đất Và Các Tài Sản Khác Nói Chung ,  7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tôi Đã Khiếu Nại Tố Cáo Liên Tục Hơn 18 Năm Nay , Và 3012.8 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Tạo Lập - Là Tài Sản Riêng Cá Nhân Của Tôi .  Tiếp Tục Thực Hiện Làm Rõ Những Vấn Đề Đối Với Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Và Đề Nghị Ngày 11 / 05 / 2015 Đã Nêu...Vì Lưu Trữ Trong Nội Bộ Giả Trá Ông Trần Văn Của Chỉ Duy Nhất Có Một Người Con...Trong Khi Trên Thực Tế Có 07 Người Con Và Còn Sống 04 Người Con Còn Lại Sau Năm 1980...Và Buột Bà Trần Thị Liên Phải Bồi Thường Cho Tôi Toàn Bộ Những Thiệt Hại Vật Chất Cũng Như Tinh Thần Qua 06 Cái Quyết Định Đình Chỉ Của Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Đối Với Bà Trần Thị Liên Không Có Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng...Hơn 18 Năm Nay Tôi Liên Tục Khiếu Nại Tố Cáo Đến Các Cấp...

Thứ Hai  :  Tổ Chức Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng , Công Khai Minh Bạch 07 Đơn Thư Kiến Nghị Tố Cáo Của Tô Đã Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Truong Ương , Cũng Như Tổ Chức Giải Quyết Văn Bản Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Số 456 / TCQLĐĐ-VP Ngày 02 / 04 / 2015 Đến Ngày Nay Vẫn Không Có Bất Kỳ Sự Tổ Chức Giải Quyết Nào...

Thứ Ba  :   Can Thiệp Yêu Cầu Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 Phải Tổ Chức Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Và Ban Hành Quyết Định Một Cách Rõ Ràng , Công Khai Minh Bạch Giải Quyết Tất Cả Các Đơn Thư Khiếu Của Tôi Đã Gởi  :  Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Mọi Vấn Đề Liên Quan Có Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Về Các Vấn Đề Sự Lưu Trữ Của Thuế Nhà ở 126.5 m2 , Thuế Đất Xây Dựng Các Công Trình Phụ 2885.5 m2 , Thuế Đất Phi Nông Nghiệp 3012.8 m2 Của Tôi Từ Năm 1997 Cho Đến Ngày Nay Thực Chất Đang Lưu Trữ Như Thế Nào , Các Chứng Từ Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Ra Sao , Cũng Như Giải Quyết Các Đơn Xin Trích lục Các Tài Liệu Chứng Từ Đóng Thuế Liên Tục Từ Năm 1997 Cho Đến Ngày Nay .Tôi Tên Là Trần Ánh Nguyệt , Sinh Năm 1945 , CMND : 020758784 Cấp Ngày 17 / 12 / 2007 Tại Công An Quận Bình Thạnh , Thành Phố Hồ Chí Minh .
Và Ông Lưu Vân Minh , Sinh Năm 1979 , CMND : 023200765 Cấp Ngày 18 / 12 / 2007 Tại Công An Quận Bình Thạnh , Thành Phố Hồ Chí Minh .
Hiện Thường Trú Tại 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .

+Xem Chi Tiết Toàn Bộ Các Cơ Sở Chứng Từ Hành Chánh Và Các Căn Cứ Đã Có Phát Sinh Trên Thực Tế , Tìm Kiếm Google  :   Nguyenkasa   Hoặc   Luuvanminh1979  Xem Chi Tiết Tại Các Trang Blog - Các Trang Web Của Tôi Đã Đăng Tải .Trân Trọng Trình Bày :


2014 11 20  -  Người Có Công Dìn Giữ Quê Hương Đất Nước Vào Thời Kỳ  Đại Nam Năm 1815 -  Thời Kỳ  An Nam -  Và Thời Kỳ  Việt Nam .  ( Tổng Cộng Ông Trần Văn Của Có Hơn 240.000 m2 Nhà – Đất Và Các Tài Sản Khác...Qua Các Chứng Từ )
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6034693469534912769
Tại Ngôi Mộ Của Ông Trần Văn Hợp (Hiệp) 1815 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6034671285608915121VID_28062014_0000035 Người dịch thuật tại mộ ông Trần Văn Hơp ( Hiệp )
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6034669571015038849

A-001  +  Vô Hiệu Hóa Các Chứng Từ Tài Sản Đất Đai , Các Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Nhà - Đất  Đã Giao Cấp Cho Công Dân Đại Trà Toàn Dân Năm 2012  ;  Vô Hiệu Hóa Các Chứng Từ Đã Báo Cáo , Đã Cam Kết...Đã Nhận Các Gói Tiền Lớn Kích Thích Phát Triển Kinh Tế Năm 2012 . Sử Dụng Sai Mục Đích , Kiềm Hãm Phát Triển Kinh Tế Gia Đình , Kiềm Hãm Phát Triển Kinh Tế Xã Hội , Lưu Trữ Tài Liệu Sai Trái Trong Nội Bộ Các Cơ Quan...( Từ  A-001 Đến A-007 )

+ Nguyên Nhân Chính Do Cơ Chế Đặt Thù Chỉnh Trang Quy Hoạch Mới Lại Đô Thị Trên Cả Nước . Các Ông Lớn Xí Chỗ Trước Nhưng Lại Không Muốn Bỏ Ra Một Đồng Xu Nào...Tạo Các Chứng Từ Mối Liên Hệ Liên Quan Đều Trực Thuộc Dòng Tộc Của Các Ông Lớn Đứng Tên Trên Các Chứng Từ . Khi Chỉnh Trang Đô Thị Xong Thì Các Ông Lớn Có Nhiều Chỗ , Nhiều Địa Bàn Để Quản Lý...Còn Dân Sông Ở Đâu , Chết Ở Đâu Hay Kệ Mẹ Nó...Từ 2015 04 02 - Đến 2015 11 26 : Bởi Vì Cấp Trung Ương Không Có Hành Vi Tiếp Nhận Xử Lý , Không Can Thiệp , Không Bảo Vệ Quyền Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Bao Che Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Công Dân , Không Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng , Không Công Khai Minh Bạch...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6221540938756361889?authkey=CKGI1arbpOSF6QE


Chứng Từ Hành Chánh Của Gia Tộc Thì Nó Nằm Ở Ủy Ban Nhân Dân...Như Vậy Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh Lấy Cơ Sở Thu Thập Hợp Pháp Ở Đâu ???  Và Nguyên Nhân Nào Đi Thu Thập Để Có Chứng Từ Căn Cứ , Do Chỉ Đạo Của Ai  ???  - Để Xác Định , Cơ Sở Lưu Trữ Của Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh  :  Ông Trần Văn Của Và Bà Huỳnh Thị Ngoan Chỉ Duy Nhất Có Một Người Con...Để Hưởng Đứng Tên Quyền Thừa Kế... Trong Khi 04 Người Con Còn Lại , Lại Không Hay Biết Gì Hết . Và Họ Vẫn Tiếp Tục Đóng Thuế Đất Đai , Đương Thời Bà Trần Thị Mỹ , Ông Trần Văn Chiêu Vẫn Liên Tục Có Rất Nhiều Chứng Từ Khiếu Nại Về Các Mãnh Đất Cho Thuê Cho Mướn Của Ông Trần Văn Của , Vẫn Đóng Thuế , Vẫn Công Nhận Là Con Là Thành Viên , Cơ Quan Thuế Vẫn Tiếp Nhận Thu Thuế Như Không Có Chuyện Gì Xảy Ra Hết ....Quyết Định Giao Trả Lại 2800 m2 Đất Cho Ông Chiêu ( Con Của Ông Trần Văn Của ) Năm 1995 Từ Việc Đã Giao Sai Trái Pháp Luật Cho Tổ Trưởng Tổ 13 - Bà Trần Thị Liên  Khu Phố Long Hòa Chỉ Là Cháu Nội Dâu - Không Có Hôn Thú Trước Pháp Luật Như Quyết Định Số 117 / QĐ.UB.ĐC Là Quyết Định Điều Chỉnh Ngày 03 / 10 / 1995 Là Một Chứng Cứ Che Dấu Các Người Con Của Gia Tộc Để Tạo Lập Các Chứng Từ Giả Trá Lưu Trữ Sai Trái Khác Tại Các Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương...

Xem Ra Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh Là Trung Tâm Đầu Não Của Mọi Chuyện...Trong Việc Tạo Lập Sáng Lập Những Chứng Từ Xảo Trá Lưu Trữ Sai Trái Dấu Kín Trong Nội Bộ Và Liên Kết Với Các Cơ Quan Khác Tạo Bộ Hồ Sơ Đầy Đủ Ngầm Để Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt ,