1 Photo - Jul 29, 2015
Video: 2015 07 01 video0059_cut-4  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
------------------
2015 07 02  - Tạo Lập Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Giả Trá 2800 m2 Giao Cho Gia Tộc Ông Trần Văn Của - Không Địa chỉ vị trí rõ ràng , Không có năm sinh , không có Chứng Minh Nhân Dân , không có khung tọa độ ranh giới - mốc giới , không có công trình xây dựng trên đất , đất không có sản suất ... Để cho Tòa án quận 9 có '' Cơ Sở '' xét xử sai trái tiếp tục lần thứ 06...Và cho Áp Chế Đàn Áp chiếm đoạt , cướp của , phá hoại hủy hoại các tài sản có giá trị rất lớn của tôi...

1 https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177125827354061601?authkey=CKGsoc_J2cnz_gE

2 https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177128044770832033?authkey=CKKRvdvU7OGqfQ


2015 07 01 video0059_cut-1  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177140728305491425?authkey=CMrgp_q4g-GXKw

2015 07 01 video0059_cut-2  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177140130009597009?authkey=CO3O3r2lmfm7GQ

2015 07 01 video0059_cut-3  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177139638301767457?authkey=CM6TpLbtrcelBg

2015 07 01 video0059_cut-4  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177138559893435265?authkey=COzW0sHosu75dQ


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp.Hồ Chí Minh , Ngày   27  /  07  /  2015 .

ĐƠN KIẾN NGHỊ

2015 07 27  - Đơn Kiến Nghị - Tố Cáo , cho chiếm đoạt , cho cướp của...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176321451511199873?authkey=CIOszeCL7ruuogE

Kính Gởi :
- Quốc Hội Việt Nam .
- Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Bộ Trưởng Bộ Công An .
- Trưởng Công An Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .
- .......

+ Về Việc :
Đã hơn 18 năm , không tổ chức giải quyết các đơn khiếu nại của tôi về việc giải quyết Phần đất 7600 m2 đất của ông Trần văn Của Đứng Bộ Tại Phường Long Thạnh Mỹ theo Quyết Định 4257 / QĐ .UBND.TP Ngày 07 / 10 / 2008 đã có Giấy chứng nhận quyền sử đất giao cấp 2800 m2 thuộc thửa 630 - tờ bản đồ số 23 cho gia tộc và Phần đất 3012 m2 đất thuộc thửa 51 - tờ bản đồ số 23 của tôi đã khai khẩn , tạo lập , sinh sống ổn định từ năm 1997 đến ngày nay theo quyết định số 3148 / QĐ.UBND.TP ngày 16 / 08 / 2012 . Tôi không được có sự Tổ chức giải quyết theo đúng trình tự thủ tục giải quyết hành chánh quy định của pháp luật , không cho thư mời , không cho đối chất các vấn đề liên quan , ban hành liên tục các văn bản sai trái mà không có sự tổ chức theo đúng trình tự quy định...Phát sinh ra vô số những điều sai trái ngược ngạo , sai trái quy định của pháp luật , đã có vô số các đơn thư khiếu nại tố cáo của tôi nhưng lại không có bất kỳ cơ quan nào đại diện của luật pháp , không có can thiệp , không có bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chánh đáng của công dân...Liên tục cho áp chế đàn áp tôi , tạo lập vô số các chứng từ không hội đủ đầy đủ các yếu tố tính pháp lý quy định của pháp luật , cho cướp của , cho chiếm đoạt , cho phá hoại hủy hoại vô số các tài sản có giá trị lớn của tôi...

+ Nếu sự việc của tôi đã được có Tổ chức giải quyết công khai minh bạch , cụ thể rõ ràng như các văn bản báo cáo xảo trá lên cấp trên thì sẽ không bao giờ có những sự phát sinh trên thực tế như thế này...

Tôi tên là Trần Ánh Nguyệt , sinh năm 1945 , CMND : 020758784 cấp ngày 17 / 12 / 2007 tại CAQ.Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh .
Và ông Lưu Vân Minh , sinh năm 1979 , CMND : 023200765 tại CAQ.Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh .
Hiện tại , cùng cư ngự tại nhà số 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 khu phố long Hòa , phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .


Trân Trọng Trình Bày  :

+ Phần Che Dấu Qua Mặt Các Cấp Trên , Cướp Của,Chiếm Đoạt Tiền Của Người Nghèo :


video0102_cut 1
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176313572914803665?authkey=CKelxKiYlvjVbQ video0102_cut 2
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176312896408749297?authkey=CKyxtoiJw5ffWw video0102_cut 3
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176312456183367425?authkey=CMmjlJ2M08KKGQ video0102_cut 4
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176310460250420241?authkey=COy91o68ka2p9QE

Ngày 20 / 07 / 2015 , Thực Tế Những Khoảng Hỗ Trợ Vì Sao Người Nghèo Đói Vẫn Cứ Nghèo ?...06 năm cộng thêm với mai mắn thì người nghèo được quyết toán '' cho một lần...của 06 năm '' là Hỗ Trợ Tổng Cộng hơn 500.000đ , trong khi danh sách quyết toán '' Chính phủ '' đã phải chi hơn gần 70 triệu đồng...Như vậy '' người nghèo '' được hưởng 500.000đ , Còn '' tham nhũng '' thì được hưởng hơn 60 triệu đồng...

Căn cứ vào Danh Sách Hỗ Trợ Tiền Điện Cho Hộ Nghèo Theo Quyết Định Số số 268 / QĐ Của TTg Ngày 23 / 02 / 2011 Và Thông báo thông tư 190 / 2014 / TBTT Của Bộ Tài Chính Ngày Về Quy Định Về Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Điện Cho Hộ Nghèo Tại Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 - Tp.HCM .

Theo danh sách như trên thì được thể hiện cụ thể gồm các yếu tố như sau : Cột số thứ tự , cột tên , Cột tổng số tiền phải chi cho một năm , cột mã số hộ , Cột tiền phải chi cho một tháng , cột chữ ký... Và không có cột tính tiền bằng 01 Quý là tổng 03 tháng...

Mỗi 01 năm chính phủ điều có điều chỉnh tăng thêm số tiền hỗ trợ của 01 tháng ; năm 2009 là 46.000đ , năm 2010 là 46.000đ , năm 2011 là 92.000đ , năm 2012 - 2013 - 2014 là 138.000đ...Và cột tổng số tiền của 01 năm phải chi , năm 2009 dao động từ 8,1 triệu đồng cho tới năm 2014 là 12 triệu đồng / năm .

Như vậy , ở cột Năm giao động từ 8.1 triệu của năm 2009 đến 12 triệu của năm 2014 là phần tiền xóa đói giảm nghèo với mức lương tối thiểu của 01 người ; còn ở cột tháng 138.000đ là phần hỗ trợ tiền điện...và đã gộp chung chỉ có 01 cột chữ ký nhưng lại chỉ đưa phần tiền điện , còn tiền xóa đói giảm nghèo thì ăn chặn ....

Còn trên thực tế '' cách tính cho người nghèo '' như thế này : Lấy số tiền của năm 2009 = 46.000đ làm 01 Quý của tổng 03 tháng = 138.000đ cho 01 tháng phù hợp với 138.000đ hỗ trợ của năm 2014  ; Còn hỏi những Quý còn lại của 01 năm thì ở đâu ? - Trả lời Ở cấp trên không có đưa xuống thì ở cấp dưới không có kêu ra hỗ trợ...Và người nghèo đã được hưởng hỗ trợ hơn 500.000đ , được ký 06 chữ ký cho một lần của 06 năm , trong khi '' chính phủ '' đã phải chi trên danh sách '' chứng từ '' gần 70 triệu đồng cho 06 năm !!!

Mai mắn + 06 năm = mới quyết toán 01 lần , ký 06 chữ ký , mới được nhận hỗ trợ Người nghèo hơn 500.000 đ  ; Và chắt chắn là đã có vô số , có rất nhiều '' Người nghèo '' đã thoát nghèo hết rồi , Còn những '' lợi ích khác '' người nghèo nào được hưởng của pháp luật...? Danh Sách chỉ là những kẻ giàu có như tên Trần Thị Huyền Trang ( con Bà Trần Thị Liên ) ở cả 02 địa chỉ Đường Nguyễn Xiễn và Đường số 24 và tên của các con khác của bà Trần Thị Liên - là Tổ trưởng tổ 13 khu phố Long Hòa , phường Long Thạnh Mỹ , quận 9 Đã có tên trên danh sách '' chứng từ Nghèo '' từ nhiều năm trước trong khi họ giàu xụ : thanh toán sang bán chuyển nhượng trái pháp luật hơn 240.000 m2 đất của ông Trần Văn Của mà gọi là Nghèo , lấy chứng từ giả nghèo để che đậy...

--

+ Phía Bên Công An Quận 9 : Chuyên Giao Cấp Chứng Từ Sổ Hộ khẩu Giả Trá Cho Công Dân , Cho Áp Chế Đàn Áp  Cướp Của , Chiếm Đoạt Tài Sản Của Công Dân , Không Có Cho Công Dân Bất kỳ chứng từ hành chánh giải quyết nào cả...

2015 07 01 video0059_cut-1  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177140728305491425?authkey=CMrgp_q4g-GXKw

2015 07 01 video0059_cut-2  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177140130009597009?authkey=CO3O3r2lmfm7GQ

2015 07 01 video0059_cut-3  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177139638301767457?authkey=CM6TpLbtrcelBg

2015 07 01 video0059_cut-4  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177138559893435265?authkey=COzW0sHosu75dQ

- Ngày 07 / 07 / 2015 , Thanh tra công an quận 9 luôn né tránh tiếp công dân , các cửa phòng của thanh tra thì khóa , trốn trong phòng photo chứng từ , không có mặt tại nơi làm việc tiếp công dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6174991327974754305?authkey=CNbLvoPHtJ700wE

 


+ Phía Bên Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM Ngày 02 / 07 / 2015 , Áp Chế Đàn Áp Công Dân Bắt Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Nhiều Lần Sai Trái Quy Định , Tổ Chức Che Dấu Các Quyết Định Thu Hồi Nhà Đất Giả Trá Không Công Khai , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Lưu Trữ Sai Trái Giả Trá Trong Nội Bộ...Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân Áp Chế Đàn Áp Sai Trái...  


Đơn Khiếu Nại Tố Cáo  

https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177112263359896449?authkey=CJq8m9qu-IvUEA

Về Việc :

Bà Nguyễn Anh Đào - Chức vụ phó chi cục trưởng Chi cục thuế quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh , đã có hành vi vi phạm pháp luật đất đai , không tồ chức xử lý các đơn thư khiếu nại...cũng như đơn khiếu nại ngày 01 / 07 / 2015 của tôi không theo đúng quy định của pháp luật , không thư mời , không văn bản trả lời đơn tôi đã đủ điều kiện thụ lý hay không đủ điều kiện thụ ký . Tạo lập chứng từ đóng thuế nhà đất chồng chéo sai trái , Tôi có 02 mảnh đất riêng biệt gồm có :

Mảnh đất thứ nhất , có khuôn viên 3012.8 m2 đất thuộc thửa 51 - tờ bản đồ 23 , là đất tôi đã khai khẩn , tạo lập nhà của , và sinh sống ổn định từ năm 1997 cho tới ngày nay và đã có quyết định số 3148/ QĐ.UBND.TP ngày 16 / 08 / 2012 .

- Mảnh đất thư hai , có nguồn gốc từ việc giải quyết 7600 m2 của ông Trần Văn Của đứng bộ và giao trả lại cho gia tộc 2800 m2 thuộc thửa 630 - tờ bản đồ 23 theo quyết định số 4257/QĐ.UBND.TP ngày 07 / 10 / 2008 như Giấy chứng nhận quyền