1 Photo - Dec 2, 2014
Video: 2014 11 25  - MVI_0203  - Tại Bưu Điện Bình Thạnh - Đưa Chứng Từ Giả Không Đúng Quy Định Cơ Quan .
---------------------------------------------------
Tổng Công Ty Bưu Điện Việc Nam - Việt Nam Post , Công Ty Cổ Phần EMS - Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện , Và Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Đang Đàn Áp Nhân Dân Ép Buột Sử Dụng Chứng Từ Bằng Giấy Pho-To Copy... : Cho Đàn Áp Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt Tài Sản...


Ngày 25 11 2014 , Hơn 17 Năm Khiếu Nại Liên Tục Tới Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền , Nay Mới Rõ Vì Sao Hàng Ngàn Người Dân Cho Đàn Áp Cướp Của , Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản , Mà Không Biết Rõ Nguyên Nhân Vì Sao ? Không Có Bằng Chứng Để Khởi Kiện Của Nhiều Người Dân ???


© 2008 TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM - VIETNAM POST
Địa chỉ: Số 05 đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam
Email: vanphong@vnpost.vn- Ghi rõ nguồn "vnpost.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

TRANG CHỦ | TRA CỨU | MẠNG LƯỚI DỊCH VỤ | HỎI ĐÁP | CÂU HỎI THƯỜNG GẶP | LIÊN HỆ| SƠ ĐỒ
Copyright © 2014 Cong Ty Co Phan Chuyen Phat Nhanh Buu Dien. All rights reserved.

Với Vai Trò Chủ Chốt Của Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post  Và Công Ty Cổ Phần EMS - Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện . Kinh Doanh Ngoài Mặt Là Giả , Chủ Đích Bên Trong Thứ Nhất Là : Tạo Lập Chứng Cứ Giả Trong Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Nhà Nước Được Lưu Trữ Dấu Kín Trong Nội Bộ Cơ Quan  ;  Thứ Hai Là  Tráo Đổi - Hủy Bỏ Các Chứng Từ Của Nhân Dân . Mục Tiêu Là Tạo Lập Chứng Từ Giả Cho Đàn Áp Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt Tài Sản Và Tráo Đổi - Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Nhân Dân Không Được Cho Tới Nơi Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết  :


2014 11 25  -  Biểu Mẫu Chứng Từ Hợp Pháp Đúng Quy Định Của Công Ty Cổ Phần EMS - Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện Đăng Ký .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087864979276412977 

2014 11 25  -  Biểu Mẫu Chứng Từ Hợp Pháp Đúng Quy Định Của Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post Đăng Ký .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087864407851339905

2014 11 25  - Tại Bưu Điện Bình Thạnh - Quận Bình Thạnh , Biểu Mẫu Chứng Từ Không Đúng Quy Định Kê Khai...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087863635244624561

2014 11 25  - Video0401 - Tại Bưu Điện Bình Thạnh - Đưa Chứng Từ Giả Không Đúng Quy Định Cơ Quan .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6088247641396097569

2014 11 25  - MVI_0203  - Tại Bưu Điện Bình Thạnh - Đưa Chứng Từ Giả Không Đúng Quy Định Cơ Quan .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6088247072594448401

2014 11 25  - MVI_0205  - Tại Bưu Điện Bình Thạnh - Đưa Chứng Từ Giả Không Đúng Quy Định Cơ Quan .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6088245655317718353

2014 11 28  - Tại Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh , Biểu Mẫu Chứng Từ Không Đúng Quy Định Kê Khai...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087862773728135025

2014 11 28 - Video0408 -  Tại Bưu Điện Thành Phố - Chứng Từ Bằng Giấy Pho to
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6088242649409943569

2014 11 27  - Tại Bưu Điện Gò Vấp - Cầu Hang , Biểu Mẫu Chứng Từ Không Đúng Quy Định Kê Khai...Và Cho Rất Nhiều Người Dân Không Biết Sử Dụng Như Bằng Giấy Pho-To Như Ghi Âm...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087862092098161169

2014 11 27  - 110724_003 -  Tại Bưu Điện Gò Vấp - Cầu Hang...Chứng Từ Sai Trái...Ép Buột Người Sử Dụng...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6088241420414959233

2014 11 28  - Tại Bưu Điện Cuối Chợ Gò Vấp , Biểu Mẫu Chứng Từ Không Đúng Quy Định Kê Khai...Bắt Buột Khách Hàng Sử Dụng Vật Phẩm Bao Thư - Việt Nam Post...Nhưng Lại Ghi Chứng Từ Trên Biểu Mẫu Của Công Ty EMS - Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện . Ở Đây Là 02 Dịch Vụ Của 02 Công Ty Khác Nhau...Và Bắt Ép Khách Hàng Chịu Làm Như Trên Thì Mới Chịu Làm , Như Ghi Hình Đã Quây...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6088240748799528001

2014 11 01  -  Khi Tôi Sử Dụng Bao Thư Của Dịch Vụ EMS Và Chứng Từ Của Dịch Vụ EMS....Nhưng Khi Phiếu Báo Phát Tới Nhà Tôi Thì Lại Là Của Tổng Công Ty - Việt Nam Post , Và Chứng Từ Sai Trái Biểu Mẫu Quy Định Của Bưu Điện Bình Thạnh Ngày 25 11 2014 . Việc Các Bưu Điện Đã Có Rất Nhiều Những Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật Như Tôi Đã Đăng Tải Trên Mạng Internet , Rõ Ràng Tổng Công Ty - Việt Nam Post Đang Chủ Chốt Trong Việc  :
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087860690529735457 

- Tráo Đổi - Hủy Bỏ Các Chứng Từ Thư Gởi Của Nhân Dân ;
- Tạo lập Cơ Sở Giả Tại Các Cơ Quan Trực Thuộc Như Bao Thư Tại Chi Cục Thuế Quận 9 Tôi Đã Phát Hiện  '' Đóng Con Dấu Nhiều Lần Không Đến Nhận '' Trong khi Trên Thực Tế Thì Lại Trái Ngược Bưu Điện Không Có Bất kỳ Thư Mời Báo Nhận Thư Lần Nào Cả Như Các Video Tôi Đã Đăng Tải  ;
- Tạo Lập Cơ Sở Chứng Từ Giả Tôi Có Ở Rất Nhiều Địa Chỉ Nhận Thư Vị Trí Khác Nhau  .
- Ngăn Cản Đơn Khiếu Nại Của Nhân Dân Bằng Mọi Hình Thức Không Được Có Sự Lưu Trữ Đúng Theo Quy Định Tại Các Cơ Quan .


2014 11 25  - MVI_0204 - Tại Trung Tâm Bưu Điện Sử Dụng Chứng Từ Giả - Không Đúng Biểu Mẫu Quy Định Của Công Ty Đăng Ký , Đang Cho Sử Dụng Sai Trái Phủ Rộng Tại Nhiều Bưu Điện Không Đúng Quy Định , Toàn Bộ Chứng Từ Điều Bằng Giấy Phô Tô Không Có Giá Trị Trước Pháp Luật .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087798771712992017 

2014 11 25  - MVI_0206 - Tại Trung Tâm Bưu Điện Sử Dụng Chứng Từ Giả - Không Đúng Biểu Mẫu Quy Định Của Công Ty Đăng Ký , Đang Cho Sử Dụng Sai Trái Phủ Rộng Tại Nhiều Bưu Điện Không Đúng Quy Định , Toàn Bộ Chứng Từ Điều Bằng Giấy Phô Tô Không Có Giá Trị Trước Pháp Luật .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087797109053904945

2014 11 26  - MVI_0210 - Chứng Từ Biểu Mẫu Đúng Quy Định Đăng Ký Của Công Ty , Việc Công Ty Nại Lý Do Tiết Kiệm Chi Phí Nên Sử Dụng Bản Phô Tô Là Chưa Có Thông Qua Cơ Quan Kiểm Định - Đăng Ký Biểu Mẫu Cho Phép Lưu Hành . Miệng Thì Nói Cho Tôi Văn Bản Vừa Mới Ban Hành Có Hiện Lực Ngày 25 /10 / 2014 Để Chứng Minh Công Ty Đã Làm Đúng Pháp Luật Nhưng Khi Tôi Yêu Cầu Đưa Cho Tôi Xem Để Biết Rõ Thì Từ Chối Không Cho Tôi Xem .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087800725131344465

2014 11 26  - MVI_0211 - Trên Nền Tảng Pháp Luật Hiện Hành , Mọi Công Ty Dịch Vụ Điều Phải Cạnh Tranh Công Bằng Trước Pháp Luật , Mọi Người Dân Có Quyền Sử Dụng Dịch Vụ Tin Tưởng Theo Ý Muốn...Và Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam Đã Làm Sai Trái Quy Định , Chỉ Đạo Sai Trái Trong Nội Bộ Các Bưu Điện Trực Thuộc Cố Ý Làm Sai Trái Vi Pháp Pháp Luật , Tráo Đổi Và Hủy Bỏ Các Chứng Từ Đơn Thư Của Nhân Dân , Ngăn Cản Các Đơn Khiếu Nại Của Nhân Dân Tới Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền , Xóa Bỏ Các Chứng Từ Đơn Khiếu Nại Gởi Của Nhân Dân...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087802224754583553


Các Cơ Quan Sử Dụng Giấy Pho-To , Tạo Cơ Sở Giả Trá , Để Cho Áp Chế - Đàn Áp Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt Tài Sản Của Nhân Dân  :

2014 11 25  - MVI_0207 - Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Không Chứng Minh Được Văn Bản Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Số 1142 / TB-TLVA  Ngày 18 / 11 / 2014 Có Nguồn Gốc Rõ Ràng , Không Có Lưu Trữ Đầy Đủ Chi Tiết Hợp Pháp Theo Đúng Quy Định , Giấy Biên Nhận Giao Văn Bản Và Giấy Biên Nhận Nhận Đơn Khiếu Nại Bằng Giấy Phô Tô Không Đúng Mẫu Quy Định Của Cơ Quan , Không Có Giá Trị Trước Pháp Luật .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087803665534625425

2014 11 25  - MVI_0208 - B   - Sự Lưu Trữ Không Có Sự Tổ Chức Chỉ Đạo Rõ Ràng Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp luật .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087849777873665585

2014 11 25  - MVI_0209 - Tại Tòa Án Quận 9 Giao Và Ký Nhận không Đúng Biểu Mẫu Của Cơ Quan , Chứng Từ Bằng Giấy Phô Tô , Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087805066546517841

Hơn 17 Năm Khiếu Nại Liên Tục Tới Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền , Đã Phát Sinh Ra Quyết Định 2457 / QĐ.UBND.TP  Ngày 07 / 10 / 2008 Là Chủ Chốt :

- Thứ Nhất , Hàng Trăm Văn Bản Đã Ban Hành Của Các Cấp Can Thiệp Về Việc Yêu Cầu Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới Các Quyết Định Của Thành Phố Đã Ban Hành . Rất Nhiều Văn Bản Can Thiệp Đã Ban Hành...Sau Đó Lại Im Lặng...Và Cuối Cùng Cũng Không Có Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới Các Quyết Định Đã Ban Hành Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Cho Tôi Là Người Đại Diện Hợp Pháp .

- Thứ Hai , Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Đã Có Văn Bản Dấu Trong Nội Bộ Trình Báo Về Việc Trả Lời Đã Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi...Khi Tôi Yêu Cầu Cung Cấp Toàn Bộ Các Chứng Từ Chứng Minh  '' Đã Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi  '' Thì Lại Cũng Không Có Chứng Cứ Căn Cứ Xác Định Nào .

- Thứ Ba , Căn Cứ Vào Quyết Định  3148 / QĐ.UBND.TP  Ngày 18 / 06 / 2012 Đã Quyết Định Xác Định Rõ Tôi Là Chủ Thể Đại Diện Hợp Pháp . Và Việc Đã Ban Hành Quyết Định  4257 / QĐ.UBND.TP Nêu Trên...Nhưng Tôi Lại Không Được Có Bất Kỳ Chứng Từ Chứng Minh Đã Có Sự Giải Quyết Gì Hết , Không Thư Mời Tiếp Xúc , Không Có Văn Bản Thụ Lý Đơn , Không Có Bất Kỳ Sự Tiếp Xúc Giải Quyết Nào . Như Vậy , Quyết Định  4257 / QĐ.UBND.TP Nêu Trên Ở Đâu Mà Ra , Ở Đâu Mà Có ???  - Câu Hỏi Đặt Ra Cơ Sở Căn Cứ Nền Tảng Nó Nằm Ở Đâu... Để Dẫn Tới Quyết Định 4257 / Nêu Trên ???

+ Quyết Định 4257 / QĐ.UBND.TP  Ngày 07 / 10 / 2008 Sử Dụng Trong Việc Đàn Áp Lần Thứ 01 Cho Xâm Phạm Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại...Của Cơ Quan Chính Quyền Đã Xảy Ra Ngày 04 / 06 / 2014 Không Thành Công ( Chính Quyền Ở Đây Hiểu Là Phía Bên UBND Các Cấp , Giải Quyết Khiếu Nại Khi Chưa Có Tài Sản Sở Hữu Hợp Pháp ) .

+ Ngày 25 / 11 / 2014 Tiếp Tục Đàn Áp , Quyết Định 4257 / QĐ.UBND.TP  Ngày 07 / 10 / 2008 Sử Dụng Trong Việc Đàn Áp Lần Thứ 02 , Với Những Cơ Sở Không Có Nguồn Gốc Rõ Ràng Xác Đáng Tại Cơ Quan Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh