1 Photo - Nov 13, 2014
Video: - 2014 11 05 - MVI_0198 - Đối Diện Trước Vị Trí Nhà Của Tôi Là Trụ Sở Khu Phố Long Hòa Luôn Luôn Đóng Cửa Để Tạo Điều Kiện Thuận Lợi Cho Cơ Quan Điều Tra Xuống Xác Minh Thì Không Có... Và Theo Người Dân Chỉ Dẫn Cung Cấp Thông Tin Về Gia Đình Của Tôi Sai Trái Theo Ý Của Chính Quyền Đã Chỉ Dẫn Dân Xung Quanh...Để Báo Cáo Xảo Trá Lên Cấp Trên .

-----------------------------------------------------------------

Phần  01 :    Bảo Vệ Môi Trường , Bảo Vệ Biến Đổi Khí Hậu , Bảo Vệ Sự Nóng Nhanh Chóng Của Trái Đất ...Bằng Cách Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân , Không Tuân Thủ Chấp Hành Những Quy Định Của Pháp Luật Đã Ban Hành .


01 / 11 / 2014  -  Đơn Khiếu Nại
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6080809680547893329


01 / 11 / 2014  -  Đơn Khiếu Nại   Chủ Tịch - Giám Đốc Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam Đã Gởi Mail .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6081147183552081825


Kính Gởi :

- Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam .
- Ông Trương Tấn Sang Chủ Tịch Nước .
- Ông Nguyễn Tấn Dũng Thủ Tướng Chính Phủ .
- Ông Huỳnh Phong Tranh Tổng Thanh Tra Chính Phủ .
- Ông Trần Đại Quang Bộ Công An .
- Giám Đốc Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam .


- 2014 11 01 - MVI_0195 -  Đây Là Vị Trí Ở Duy Nhất Của Tôi Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay , Tôi Không Có Bất Kỳ Sự Thay Đổi Vị Trí Chỗ Ở Nào Khác...Do Tình Cờ Tôi Phát Hiện 02 Người Của Chính Quyền Đi Tuyên Truyền Cho Những Người Dân Xung Quanh  '' Nếu Có Ai Tới Hỏi Thì Nói Tôi Đã Chuyển Nhà Đi Nơi Khác , Không Có Còn Ở Tại Nơi Đây...Còn Những Rào Lưới B40 Như Trong Hình Ảnh Là Tôi Ngăn Chặn Con Gà Và Các Con Chó Dẫm Phá Rau Trồng Của Tôi , Chứ Không Phải Là Hàng Rào Ranh Giới Móc Giới Phân Chia Lô Đất - Thửa Đất . Toàn Bộ Điều Là Của Tôi Quản Lý Sử Dụng Khuôn Viên 3012.8 m2 Đất Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6081131457995172049


- 2014 10 31 - MVI_0194 - Đang Dọn Rác Trước Nhà Của Tôi...Do Chủ Trì Tu Hành Giả Trá Của Chùa Quang Bửu Sách Động Người Của Chùa , Bán Vé Số Trước Chùa Thường Xuyên Quăng Xả Rác Qua Bên Tôi , Và Thường Xuyên Kêu Gọi Thằng Khùng Sinh Sống Ở Trong Chùa Mỗi Khi Có Chuyện Với Các Bà Buôn Bán Rau , Cá Trước Nhà Tôi Xả Rác Thì Thằng Khùng Của Chùa Ra Kiếm Chuyện Xen Việc...Gây Sự . Tôi Dọn Hết Rác Này Thì Xả Rác Khác Khiêu Kích .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6081130508187783521 


- 2014 11 05 - MVI_0197 - Nhân Viên Ghi Chỉ Số Nước Tiêu Dùng Hàng Tháng Tại Vị Trí Nhà Của Tôi .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6081129312306152753 


- 2014 11 05 - MVI_0198 - Đối Diện Trước Vị Trí Nhà Của Tôi Là Trụ Sở Khu Phố Long Hòa Luôn Luôn Đóng Cửa Để Tạo Điều Kiện Thuận Lợi Cho Cơ Quan Điều Tra Xuống Xác Minh Thì Không Có... Và Theo Người Dân Chỉ Dẫn Cung Cấp Thông Tin Về Gia Đình Của Tôi Sai Trái Theo Ý Của Chính Quyền Đã Chỉ Dẫn Dân Xung Quanh...Để Báo Cáo Xảo Trá Lên Cấp Trên .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6081128413573098993 


- 2014 10 17 - MVI_0186 - Nhân Viên Trung Tâm Bưu Điện Giao Phát Tại Vị Trí Nhà Của Tôi Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6081127263177458849


Về Việc :

1 - Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Chính Đáng Của Công Dân . Hàng Trăm Tờ Đơn Khiếu Nại Gởi Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Từ Đầu Năm 2014 Cho Tới Ngày Nay . Cung Cấp Chứng Từ Cho Tôi Không Có Con Dấu Đại Diện Của Cơ Quan Qua Nhiều Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Đã Yêu Cầu...Nhưng Vẫn không Cung Cấp Chứng Từ Có Con Dấu Đại Diện Của Cơ Quan Bưu Điện Trên Mỗi Chứng Từ Chi Tiết . Tôi Không Thể Đi Tới Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Khiếu Nại  '' Vì Sao Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Không Được Xem Xét Tổ Chức Giải Quyết Ở Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền...Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật '' . Không Thư Mời , Không Tiếp Xúc Đối Thoại , Không Có Văn Bản Phúc Đáp Trả Lời...Gồm Hàng Trăm Tờ Đơn Khiếu Nại Đính Kèm Các Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Từ Đầu Năm 2014 Cho Tới Ngày Nay . Không Tổ Chức Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Nhân Dân Về Việc Tổ Chức Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của ; Và 3012.8 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Tạo Lập Từ Năm 1997 Có Nhiều Tài Sản Của Tôi Gắn Liền Với Đất Và Có Nhiều Mồ Mả Tổ Tiên Của Tôi Đã Lâu Đời Cho Tới Ngày Nay .

2 - Cơ Quan Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh Không Tổ Chức Giải Quyết Đơn Kiến Nghị Của Tôi Ngày 11 / 09 / 2014 Đến Ngày Nay Đã Quá Thời Hạn , Không Thư Mời , Không Tiếp Xúc Đối Thoại , không Có Văn Bản Phúc Đáp Trả lời...

3 - Đến Ngày Nay Đã Qua 05 Đơn Khiếu Nại Nhưng Trưởng Công An Quận 9 Vẫn Không Tiếp Xúc , Không Đối Thoại , Và Không Có Ban Hành Văn Bản Chỉ Đạo Của Người Đứng Đầu Cơ Quan Trực Tiếp Giải Quyết , Hay Ủy Quyền Cho Những Ai Trực Tiếp Giải Quyết . Không Có Ban Hành Văn Bản Thụ Lý Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về Việc Giải Quyết Thủ Tục Đăng Ký Hộ Khẩu Thường Trú Đã Hơn 17 Năm Liên Tục Nại Ra Những Lý Do Không Xác Đáng , Không Giao Cấp Hộ Khẩu Thường Trú Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .

Trân Trọng Trình Bày :

1- Căn Cứ Vào Văn Bản Số 3906 / BĐHCM Ngày 02 / 10 / 2014 , Căn Cứ Vào Văn Bản Số 4183 / BĐHCM Ngày 21 / 10 / 2014 , Và Căn Cứ Vào Nội Dung Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Tại Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Như Tôi Đã Trình Bày Rõ Ràng Đính Kèm Các Cơ Sở Căn Cứ Theo Đơn . Cũng Như Các Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 9 , Đơn Lần Thứ 10 , Đơn Lần Thứ 11 Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Đã Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh ĐángCủa Tôi . Hơn 100 Tờ Đơn Khiếu Nại Đã Gởi Đến Các Cấp Lãnh Đạo Trực Thuộc Thẩm Quyền Bằng Đường Bưu Điện Tôi Đã Yêu Cầu Trung Tâm Bưu Điện Rất Nhiều Lần Qua Các Đơn Khiếu Nại Cung Cấp 31 Chứng Từ Đó Phải Có Con Dấu Đại Diện Của Cơ Quan Và Nhiều Chứng Từ Khác Tôi Đã Yêu Cầu Phải Có Con Dấu Mộc Đại Diện Của Cơ Quan Để Tôi Có Đầy Đủ Chứng Từ , Đầy Đủ Cơ Sở Để Tôi Khiếu Nại Đến Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền :  '' Vì Sao Hành 100 Tờ Đơn Khiếu Nại Từ Đầu Năm 2014 Cho Đến Ngày Nay Không Được Tổ Chức Giải Quyết Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật : Không Thư Mời , Không Văn Bản Thụ Lý Đơn , Không Tiếp Xúc Đối Thoại...Các Cơ Quan Bao Che Lẫn Nhau , Để Cho Những Đại Diện Gia Tộc Giả Trá Bất Hợp Pháp , Cho Càng Quét Phá Hoại , Cho Cướp Của , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Rất Nhiều Tài Sản Có Giá Trị lớn...Nhưng Cơ Quan Không Xuống Ghi Nhận Hiện Trường ; Rất Nhiều lần Đã Xâm Phạm Vào Khuôn Viên 3012.8 m2 Đất Của Tôi Phá Hoại , Hủy Hoại Tài Sản Và Đến Tận Ngày Nay Cũng Không Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Nào , Không Thư Mời , Không Văn Bản Thụ Lý Đơn , Không Tiếp Xúc Đối Thoại , Không Văn Bản Phúc Đáp Trả lời Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ , Và 3012.8 m2 Đất Của tôi Đã Khai Khẩn Từ Rừng Cỏ Bỏ Hoang Hóa Và Tôi Đã Tạo Lập Nhà Cửa , Vườn Cây Lâu Năm , Và Sử Dụng Liên Tục Ổn Định Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay . Và Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Đã Hơn 17 Năm Nay Cho Tới Ngày Nay Vẫn Không Có Sự Tổ Chức Giải Quyết , Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng Đến Tận Cùng Mọi Vấn Đề Liên Quan .

2 - Vì Có Sự Liên Kết Bao Che Lẫn Nhau Giữa Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền , Ngăn Cản Đơn Khiếu Nại Của Nhân Dân , Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân . Như Sự Việc Tôi Đã Gởi Đơn Kiến Nghị Ngày 11 / 09 / 2014 Tại Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh : Một Bộ Hồ Sơ Gởi Bằng Đường Bưu Điện Và Một Bộ Hồ Sơ Tôi Đã Gởi Trực Tiếp Tại Văn Thư Của Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Và Văn Thư Đã Có Ký Nhận Hồ Sơ Của Tôi Để Chuyển Lên Cấp Trên Xem Xét . Nhưng Tới Ngày Nay Tôi Vẫn Không Có Nhận Được Bất Kỳ Văn Bản Phúc Đáp Trả Lời Nào Của Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh . Không Thư Mời , Không Tiếp Xúc Đối Thoại Về Việc Giải Quyết Đơn Kiến Nghị Đề Ngày 11 / 09 / 2014 Của Tôi Đã Gởi 02 Đơn Tới Cơ Quan Bí Thư Thành Ủy Thành Phố....Và Rất Nhiều Đơn Khác Đã Gởi Cho Đài Tiếng Nói Nhân Dân , Các Đại Biểu Quốc Hội , Hội Đồng Nhân Dân - Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm Cũng Im Lặng Luôn Không Trả Lời , Không Văn Bản Phúc Đáp....

3 - Tại Cơ Quan Thanh Tra Công An Thành Phố Hồ Chí Minh , Căn Cứ Vào Văn Bản Số 480 / TB.TTr Ngày 19 / 10 / 2014 Của Tranh Tra Công An Thành Phố ; Căn Cứ Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 04 Ngày 10 11 2014 , Và Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 05 Ngày 27 / 10 / 2014 Tôi Đã Nêu Rõ . Đến Ngày Nay Trưởng Công An Quận 9 Vẫn Không Tiếp Xúc , Không Đối Thoại , Và Không Có Ban Hành Văn Bản Chỉ Đạo Của Người Đứng Đầu Cơ Quan Công An Quận 9 Trực Tiếp Giải Quyết , Hay Ủy Quyền Cho Những Ai Trực Tiếp Giải Quyết Về Việc Giải Quyết Thủ Tục Đăng Ký Hộ Khẩu Thường Trú Đã Hơn 17 Năm Nại Ra Những Lý Do Không Xác Đáng ...

Từ Những Sự Việc Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Nêu Trên , Tôi Yêu Cầu Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền Nêu Trên , Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Can Thiệp Giúp Đỡ Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân  :

- Thứ Nhất :
Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam Can Thiệp Vào Việc Yêu Cầu Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Tổ Chức Giải Quyết Những Nội Dung Tôi Đã Nêu Trong Các Đơn Khiếu Nại , Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 11 Ngày 07 / 10 / 2014 , Và Xem Xét Lại Nội Dung Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi . Các Văn Bản Đã Ban Hành Không Đúng Với Các Nội Dung Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi . Và Sự Tự Tiện Tổ Chức Ban Hành Các Văn Bản Sai Trái Quy Định Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Khi Không Có Văn Bản Chỉ Đạo Của Người Đứng Đầu Cơ Quan Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Trực Tiếp Giải Quyết , Hay Ủy Quyền Cho Những Ai Trực Tiếp Giải Quyết . Và Cũng Không Có Ban Hành Cho Tôi Bất Kỳ Văn Bản Thụ Lý Đơn Khiếu Nào , Có Đủ Điều Kiện Thụ Lý Giải Quyết , Hay Không Đủ Điều Kiện Thụ Lý Giải Quyết .
Qua Các Nội Dung Đơn Khiếu Nại...Lần Thứ 09 , Lần Thứ 10 , Và Lần Thứ 11 , Tôi Yêu Cầu Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam Cử Đại Diện Tham Gia Trực Tiếp Xem Xét Tổ Chức Giải Quyết 12 Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Tại Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh...Đã Cố Ý Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh