1 Photo - Oct 11, 2014
Video: 2014 / 10 / 10 - Movie2014 10 10 - 110606_001  - Các Cấp Dưới Ngày 10 / 10 / 2014 , Ông Nguyễn Viết Hận , Mã Số 277-741 - Đội Phó Quản Lý Hộ Khẩu Công An Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Và Ông Hồ Văn Châu , Mã Số 282-006  - Tự Giới Thiệu Bằng Miệng Là Đội Chính Trị Hậu Cần , Đang Tự Tiện Tổ Chức Tạo Lập Chứng Từ Sai Trái Khi Chưa Có Văn Bản Chỉ Đạo Của Cấp Trên , Sử Dụng Rất Nhiều Luật Rừng Luật Sâu Bọ , Là Đảng Viên Mà Không Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân Còn Cố Ý Ngang Ngược Làm Sai Trái Quy Định Nhà Nước . Ở Ngoài Mặt Còn Như Thế Này...Thì Ở Bên Trong Chắt Lưu Trữ Đầy Rẫy Những Chứng Từ Sai Trái...Khi Tôi Bước Vào Phòng Có Một Người Cố Ý Đưa Cuốn Sổ Hộ Khẩu Bằng Photo Và Nói Nhiều Lần...Chắt Bên Trong Là Đầy Tiền Đô La ( Tiền Hối Lộ - Chắt Vì Tôi Không Có Tiền Hối Lộ Nên Đã Hơn 17 Vẫn Không Được Giải Quyết )...Vì Có Tôi Nên Khó Nhận Được...Tiếng Từ Chối Không Dứt Khoát Còn Luyến Tiết Của...Như Tôi Đã Ghi Âm Toàn Bộ Sự Việc Tại Cơ Quan Công An Quận 9 . Và Rất Nhiều Lần Tôi Đã Đi Tới Phòng Của Trưởng Và Phó Công An Quận 9 Để Trình Bày Việc Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Không Tổ Chức Giải Quyết Theo Đúng Quy Định...Nhưng Vẫn Không Được Gặp Trưởng Công An , Có Hành Vi Tránh Né Việc Tiếp Công Dân Theo Thông Báo Của Thanh Tra Công An Thành Phố Đã Gởi...Vì Đây Là Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 04 .
-------------------------------
2014 / 10 / 10 - Đơn Khiếu Nại Lần 2 ( Tổng Cộng Đã Gởi 04 Đơn Khiếu Nại Đính Kèm Cơ Sở Theo Đơn Chưa Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Nào Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định )

https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6068897773185927393

kính Gởi :
- Thanh Tra Công An Thành Phố Hồ Chí Minh .
- Trưởng Công An Quận .

Về Việc :

- Các Cấp Dưới Ngày 10 / 10 / 2014 , Ông Nguyễn Viết Hận , Mã Số 277-741 - Đội Phó Quản Lý Hộ Khẩu Công An Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Và Ông Hồ Văn Châu , Mã Số 282-006  - Tự Giới Thiệu Bằng Miệng Là Đội Chính Trị Hậu Cần , Đang Tự Tiện Tổ Chức Tạo Lập Chứng Từ Sai Trái Khi Chưa Có Văn Bản Chỉ Đạo Của Cấp Trên , Sử Dụng Rất Nhiều Luật Rừng Luật Sâu Bọ , Là Đảng Viên Mà Không Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân Còn Cố Ý Ngang Ngược Làm Sai Trái Quy Định Nhà Nước . Ở Ngoài Mặt Còn Như Thế Này...Thì Ở Bên Trong Chắt Lưu Trữ Đầy Rẫy Những Chứng Từ Sai Trái...Khi Tôi Bước Vào Phòng Có Một Người Cố Ý Đưa Cuốn Sổ Hộ Khẩu Bằng Photo Và Nói Nhiều Lần...Chắt Bên Trong Là Đầy Tiền Đô La ( Tiền Hối Lộ - Chắt Vì Tôi Không Có Tiền Hối Lộ Nên Đã Hơn 17 Vẫn Không Được Giải Quyết )...Vì Có Tôi Nên Khó Nhận Được...Tiếng Từ Chối Không Dứt Khoát Còn Luyến Tiết Của...Như Tôi Đã Ghi Âm Toàn Bộ Sự Việc Tại Cơ Quan Công An Quận 9 . Và Rất Nhiều Lần Tôi Đã Đi Tới Phòng Của Trưởng Và Phó Công An Quận 9 Để Trình Bày Việc Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Không Tổ Chức Giải Quyết Theo Đúng Quy Định...Nhưng Vẫn Không Được Gặp Trưởng Công An , Có Hành Vi Tránh Né Việc Tiếp Công Dân Theo Thông Báo Của Thanh Tra Công An Thành Phố Đã Gởi...Vì Đây Là Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 04 .

2014 / 10 / 10 - Movie2014 10 10 - 110606_001
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6068896642734981793

2014 / 10 / 10 - Video0393 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6068889967530443601

Qua Nhiều Lần Buổi Làm Việc Tự Tiện Tổ Chức Sai Trái Có Nhiều Hành Vi Ngang Ngược Như Trong Ghi Âm Ngày 10 / 10 / 2014 , Và Căn Cứ Vào Những Cơ Sở Xác Đáng Đính Kèm Theo 04 Đơn Khiếu Nại Đã Gởi Các Cấp . Kính Mong Thanh Tra Công An Thành Phố Xem Xét Ban Hành Tiếp Văn Bản Về Cơ Quan Công An Quận 9 Về Những Nội Dung Qua 04 Đơn Khiếu Nại Đính Kèm Cơ Sở Đã Trình Bày , Có Hành Vi Cụ Thể Rõ Ràng Can Thiệp Vào Các Cơ Quan Thuộc Thẩm Quyền Về Việc Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Chánh Của Nhân Dân Được Đảm Bảo Đúng Theo Quy Định , Và Có Thể Thanh Tra Công An Tham Gia Trực Tiếp Vào Các Buổi Giải Quyết...Vì Sao Đã Hơn 17 Năm Không Được Tổ Chức Giải Quyết Theo Đúng Quy Định , Để Thanh Tra Có Cơ Sở Có Ý Kiến Và Đề Nghị Sửa Đổi Bổ Xung Thêm Điều Luật Qua Các Buổi Hội Nghị , Để Các Cấp Trên Xem Xét Có Hành Vi Và Việc Làm Thực Tiễn Hơn , Có Hiệu Quả Hơn Trên Thực Tế...Hơn Là Chỉ Nói Bằng Miệng , Làm Cho Có Làm , Như Tại Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Nói  '' Văn Nói Khác - Văn Viết Khác - Văn Làm Khác...'' Ngày 26 / 09 / 2014 .